Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozpoczynamy konsultacje społeczne

Dziś rozpoczynamy konsultacje społeczne, które dotyczą projektu uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka.

Zachęcamy do zapoznania się z zaproponowaną procedurą przeprowadzania konsultacji w naszym mieście.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 22 marca 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 5 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Zielonka do opiniowania zasad i trybu konsultacji społecznych. Wszystkie Państwa sugestie w zakresie przedmiotowego projektu zostaną przeanalizowane i przedstawione radnym Zielonki.

Projekt uchwały Rady Miasta Zielonka udostępniamy poprzez:

  • publikację na naszej stronie internetowej, w zakładce pn.”Konsultacje społeczne” oraz w załączniku do niniejszego artykułu,
  • publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”,
  • wyłożenie w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 (parter),
  • zamieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Wszelkie uwagi i opinie należy wnieść w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym, który jest do pobrania z naszej strony lub w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Urzędu Miasta Zielonka, przy ul. Lipowej 5.

Wypełniony formularz mogą Państwo złożyć w BOI lub przesłać go listownie na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu) bądź przesłać w formie elektronicznej na adres .

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który opublikujemy na stronie internetowej www.zielonka.pl.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: