Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Konsultacje społeczne wykazu kąpielisk w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka, zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy prawo wodne oraz w myśl Uchwały nr VI/60/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2020.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 stycznia 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 11 lutego 2020 r.

Zaproszenie skierowane jest do zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych z terenu Miasta Zielonka.

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2020 jest udostępniony poprzez:

  • publikację na stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl, w zakładce
    pn. ”Konsultacje społeczne”,
  • publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”,
  • wyłożenie w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 (parter),
  • zamieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Forma prowadzenia konsultacji

Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość w okresie trwania konsultacji wyrażenia opinii
i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w następujący sposób:

  • w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Burmistrza Miasta Zielonka nt. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka (ogłoszenie wraz z wnioskiem dostępne na stronie www.zielonka.pl)
    i złożenia go w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka lub przesłania go na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu),
  • w formie elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Burmistrza Miasta Zielonka nt. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka (ogłoszenie wraz z wnioskiem dostępne na stronie www.zielonka.pl) i przesłania go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres .

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który będzie opublikowany na stronie internetowej www.zielonka.pl.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: