Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
ekobaner.png
Eko Zielonka
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

UWAGA! W związku ze stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowia miesz-kańców i pracowników, na terenie PSZOK obowiązuje noszenie maseczek i rękawic.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: 13.00-20.00
 • wtorek - piątek: 7.00–20.00
 • sobota: 8.00–16.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Tel: 537-278-012 (dostępny w godzinach otwarcia)

Zobacz lokalizację na mapie: PSZOK (kliknij)

Jakie odpady przyjmowane są w PSZOK?

 • Bioodpady - tylko: gałęzie, choinki, krzewy;
 • przeterminowane leki, igły i strzykawki – zabezpieczone;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – RTV, AGD, żarówki;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 300 kg/rok z 1 go-spodarstwa;
 • popiół, zużyte oleje;
 • zużyte opony - w ilości 4 sztuk/rok z jednego gospodarstwa;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, papa, styropian ociepleniowy, gres) – w ilości nie większej niż 1 m3 na rok z 1 gospodarstwa;
 • chemikalia, tonery.
 • nakrętki

Czy odpady muszą być dostarczane w opakowaniu?

 • gałęzie muszą być zapakowane tak, aby bezproblemowo mogły być przeniesione do kontenera (np. gałęzie powiązane w snopki);
 • akumulatory, chemikalia i inne płynne odpady niebezpieczne muszą być szczelnie za-mknięte i zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być w takim stanie, aby można było go przenieść do kontenera.

Jakie odpady nie są przyjmowane w PSZOK?

 • azbest,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.);
 • odpady niebezpieczne, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 • odpady w opakowaniach nieszczelnych;
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych lub charakterystyczne dla danej działalności gospodarczej;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich rodzaj wskazuje, iż nie powstały na nieruchomości zamieszkałej oraz jednorazowa ilość przekracza 1,0 m³;
 • wszystkie odpady wskazujące na  źródło  pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego – dostarczone w dużych ilościach;
 • odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia;
 • zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz frakcja pozostałości po segregowaniu;
 • liście, trawa, drobne gałęzie, bioodpady kuchenne oraz inne bioodpady, które można umieścić w odpowiednim worku, celem odbioru sprzed nieruchomości zamieszkałej zgodnie z harmonogramem.

Czy w PSZOK obowiązują limity ilościowe dostarczanych odpadów?

Z jednego gospodarstwa domowego, można przywieźć:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym gruz) - 1m³/rok z 1 gospodarstwa;
 • zużyte opony z pojazdów osobowych - 4 szt./rok z jednego gospodarstwa domowego;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - 300 kg/rok z 1 gospodarstwa.

Zarządzenie nr 51/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce

https://bip.zielonka.pl/urzad,a,33913,zarzadzenie-nr-5121-burmistrza-miasta-zielonka-z-dnia-30-marca-2021-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-spra.html

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: