Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Honorowi Obywatele Miasta Zielonka

HONOROWI OBYWATELE MIASTA ZIELONKA

Ojciec Święty Jan Paweł II

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielonka przyznano Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, uchwałą nr XVII/96/2000 Rady Miasta Zielonka z dnia 5 stycznia 2000 r. W uzasadnieniu napisano: "W uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, nadaje się Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielonka". Potwierdzenie nadania tytuł przekazano Ojcu Świętemu podczas audiencji generalnej na placu Św. Piotra w Rzymie w tym samym roku.

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) to święty Kościoła Katolickiego, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, 264. papież w okresie 16 października 1978 – 2 kwietnia 2005.

 

 


 

ks. Jerzy Misterski

W 2011 roku Rada Miasta Zielonka nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielonka, księdzu Jerzemu Misterskiemu. Kapłan od dziesięcioleci związany jest z Zielonką. W latach 60. XX w. był kapelanem Sióstr Dominikanek w Zielonce. Pod koniec lat 70. zamieszkał na plebanii parafii Matki Bożej Częstochowskiej w celu organizowania nowej parafii oraz budowy kościoła i plebanii w Zielonce Bankowej. Po zakończeniu budowy został jej pierwszym proboszczem. W 2005 r. ks. Jerzy Misterski został uhonorowany doroczną nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Zielonki „Mutka vel Zielonka” za ponad 20 lat integracji społeczności lokalnej wokół parafii, którą budował i przez wiele lat prowadził.Józef Kuc

Józef Kuc (ur. 1915 r.) jest ostatnim żyjącym obrońcą Helu z 1939 r. W czasie II wojny światowej zapisał wspaniałą kartę historii wojny obronnej Polski, biorąc udział w obronie Półwyspu Helskiego. Po zakończeniu wojny i powrocie z robót przymusowych w Niemczech zamieszkał w Zielonce dzięki swojej żonie, Irenie Kubickiej, której rodzina mieszkała tu już od 1914 r. Za udział w wojnie obronnej oraz działalność zawodową został wielokrotnie odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwo i Wolność, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Zasłużonym dla Budownictwa. Tutuł Honorowego Obywatela Miasta Zielonka został nadany p. Józefowi Kucowi w 2011 r., a potwierdzenie nadania wręczono podczas uroczystej gali z okazji 50. lecia nadania praw miejskich Zielonce.ks. Mieczysław Stefaniuk

Rada Miasta Zielonka nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielonka ks. Mieczysławowi Stefaniukowi Uchwałą Nr XXXII/341/13 z dnia 28 maja 2013r.

Ksiądz Mieczysław Stefaniuk urodził się 25 sierpnia 1939 r. w rolniczej rodzinie w Drelowie (diecezja siedlecka). Wyświęcony na kapłana został 26 maja 963 r. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Decyzją arcybiskupa archidiecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej kardynała Józefa Glempa od 5 października 1986 został proboszczem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce. Po utworzeniu Kolegiaty Radzymińskiej 25 marca 1993 r. został kanonikiem gremialnym, a w 1994 r. mianowany został prałatem. Na mocy dekretu biskupa diecezji warszawsko - praskiej Kazimierza Romaniuka z dnia 17 czerwca 1996 r., został utworzony dekanat zielonkowski, a na jego dziekana został powołany ksiądz Mieczysław Stefaniuk. Ksiądz Mieczysław Stefaniuk, w wielu miejscach, w których pełnił posługę, odznaczył się charyzmą w gromadzeniu wokół siebie środowiska ludzi chętnych do współpracy, szczególnie do działań na rzecz społeczności lokalnej.

Od 1964 roku był wikariuszem w Kobyłce, gdzie mając pod opieką wieś Ossów szybko zaangażował się w akcję dbania o miejsca pamięci Bitwy Warszawskiej. Będąc nauczycielem religii na Stefanówce i w Ossowie, docierał z dziećmi do kaplicy ossowskiej leżącej ówcześnie na terenie oficjalnie zamkniętym. Nosili tam razem kwiaty, porządkowali teren. Była to najprawdopodobniej pierwsza powojenna zorganizowana akcja ochrony tego unikatowego zabytku dziedzictwa historycznego, będącego najważniejszym historycznym miejscem w granicach administracyjnych miasta Zielonka. Działalność ks. Mieczysława Stefaniuka także jako proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce ma wyraźny komponent społeczny. Angażuje się mocno w obchody świąt narodowych oraz we współpracę z kombatantami, m.in. w msze katyńskie, spotkania środowiskowe. Dba o upamiętnienie historii lokalnej, patronuje konkursom w szkołach, promuje historię Zielonki i parafii. W kościele powstało epitafium zielonkowian pomordowanych na wschodzie. Ksiądz Mieczysław Stefaniuk wprowadził w parafii i mieście wiele zwyczajów kultywujących tradycje religijne i narodowe, a jednocześnie włączających do tych zadań całe rodziny - konkursy na szopki, palmy wielkanocne, kolędowanie z gwiazdą, inicjował upamiętnienie Roku Jubileuszowego. Wspiera i angażuje się w inicjatywy obywatelskie i pozarządowe, zasiadał w gminnej Radzie Pożytku Publicznego, obejmuje opieką takie akcje jak spotkania dzieci niepełnosprawnych. Uczestniczy z zaangażowaniem w akcjach charytatywnych, inicjuje zbiórki na rzecz poszkodowanych i potrzebujących, które na stałe zagościły w parafii. organizował wypoczynek letni dla potrzebujących zielonkowskich dzieci, współorganizuje akcje przygotowywania świątecznych paczek dla najuboższych.

Z jego inicjatywy w Zielonce powstało kilka dzieł prospołecznych (promieniujących daleko poza obszar miasta) – jest to między innymi: stacja Caritas, Dom Samotnej Matki (działający na rzecz obszaru regionalnego), poradnia rodzinna (działająca na rzecz kilku okolicznych gmin). Nie bez znaczenia jest też dbanie o świątynię oraz teren i zabudowania rzyległe do kościoła. Są one bowiem, także dzięki postawie ks. Mieczysława Stefaniuka, otwarte na wiele działań społecznych i animacyjnych na rzecz lokalnej społeczności. Taką funkcję od lat pełni m.in. aula Jana Pawła II goszcząc np. cykliczne wykłady historyczne dla mieszkańców. Ksiądz Mieczysław Stefaniuk był osobą otwartą na pomoc w budowaniu nowego demokratycznego samorządu w Zielonce, udzielał wsparcia, promował zaangażowanie obywatelskie. Znana jest jego postawa patriotyczna, podtrzymywanie, także w czasach niedemokratycznych, kultu bohaterów narodowych, także współczesnych – jak ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Ksiądz Proboszcz Mieczysław Stefaniuk aktywnie włącza się w liczne organizowane przez Samorząd Zielonkowski i podmioty pozarządowe przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne, charytatywne.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: