Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Programy współpracy, dokumenty, formularze

Roczne Programy współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi przyjmowane są przez Radę Miasta Zielonka w październiku każdego roku na rok następny. Określają cele, zasady, formy i zakres współpracy Urzędu Miasta z trzecim sektorem, jak również zawiera wykazy konkursów ofert na realizację zadań publicznych, które będą ogłoszone przez Burmistrza Miasta w danym roku. Zarówno Programy, z ewentualnymi ich zmianami, jak i sprawozdania z tych programów umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej:

BIP - ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (KLIKNIJ i PO LEWEJ STRONIE WYBIERZ ROK)

BIP - SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW (KLIKNIJ i PO LEWEJ STRONIE WYBIERZ ROK)


Zasady przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, jak również ich rozliczania określone są w regulaminie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 220/19  Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 grudnia 2019 r.:

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI

Poniżej znajduje się odnośnik do formularzy ofert, sprawozdań i umów, stanowiących załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)

FORMULARZE  - WERSJE EDYTOWALNE

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY LUB ANEKSU Z MIASTEM ZIELONKA:

- Zaktualizowana kalkulacja kosztów

- Zaktualizowany opis, plan i harmonogram działań

MAŁE DOTACJE - art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wzory dokumentów zawiera Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta - WZÓR

Uproszczone sprawozdanie - WZÓR

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: