Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Obrona Cywilna - Zarządzanie Kryzysowe

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Urząd Miasta Zielonka
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego Filia Urzędu
ul. Mickiewicza 18 (22) 781 08 87
Fax: (22) 799 75 00


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Wołomińskiego mieści się
w budynku Komendy Powiatowej PSP w Wołominie ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin

e-mail:  <mailto: >

tel: (22) 776 03 00; FAX (22) 776 03 02


TELEFONY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W POWIECIE:

- katasrofy budowlane - (22) 776 44 94
- niewybuchy, niewypały - 112, 997 alternatywnie (52) 359 62 22 lub (52) 359 66 71
- podłożone materiału wybuchowego - 112, 997 alternatywnie (22) 776 20 21
- pożary - 112, 998 alternatywnie (22) 787 64 60
- napady, gwałty - 112, 997
- wypadki, katastrofy - 112, 997, 998
- zatrucia - (22) 776 38 33
- zasłabnięcia - 112,999

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: