Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Inwestycje miejskie 2011-2014

Inwestycje drogowe, oświatowe, sportowe i rekreacyjne przeprowadzone w Zielonce w latach 2011-2014. Większość została sfinansowana ze środków budżetowych Miasta Zielonka, niektóre przy współfinansowaniu zewnętrznym.


 

BUDOWA ULICY KS. SKORUPKI
Koszt: 1,7 mln zł
Budowa całej ulicy wraz z kanalizacją deszczową.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA ULICY DZIENNIKARSKIEJ
Koszt: 1,6 mln zł
Budowa całej ulicy wraz z kanalizacją deszczową.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA ULICY WRZOSOWEJ etap I
Koszt: 879 tys. zł
Odcinek od ul. 11 Listopada do ul. Armii Krajowej wraz z kanalizacją deszczową.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA ULICY ŁUKASIŃSKIEGO
Koszt: 693 tys. zł
Odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA ULICY WILSONA
Koszt: 563 tys. zł
Odcinek od od ul. Armii Krajowej do ul. Brzozy-Brzeziny.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA MOSTU W UL. SŁOWACKIEGO
Koszt: 1,1 mln zł
Rozebrano stary most (będący w bardzo złym stanie technicznym) i wybudowano nowy wraz z zabezpieczeniem wałów i mediów.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

MODERNIZACJA ULICY OSSOWSKIEJ
Koszt: 380 tys. zł
Gruntową część ulicy wyłożono płytami betonowymi na odcinku od ulicy Turowskiej do granicy Zielonki z Kobyłką. Długość odcinka to około 800 metrów.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA ULICY BANKOWEJ
Koszt: 232 tys. zł
Wybudowano przedłużenie łączące dotychczasowy odcinek z ulicą Pastuszków w Rembertowie.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

MODERNIZACJA ULICY KOLEJOWEJ
Koszt gminy: 64 tys. zł
Większość środków pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt całkowity to 538 tys zł.

MODERNIZACJA LIPOWEJ I WOLNOŚCI
Koszt gminy: 210 tys. zł
Urząd współfinansował inwestycję Starostwa Powiatowego. Koszt całkowity to 678 tys zł.

MODERNIZACJA ULICY KOPERNIKA
Koszt: 171 tys. zł
Wykonana została nowa nakładka asfaltowa z wymianą krawężnika na całej długości ul. Kopernika.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

REMONT ULICY FOCHA I WSCHODNIEJ
Koszt: 70 tys. zł
Wymieniona została destruktowa nawierzchnia w ulicy Focha w Zielonce Bankowej oraz  w części ulicy Wschodniej.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA ULICY WRZOSOWEJ etap II
Koszt: 335 tys. zł
Odcinek od Armii Krajowej do Brzozy-Brzeziny.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

ZATOKA POSTOJOWA W UL. KOPERNIKA
Koszt: 42 tys. zł
Przebudowując chodnik wzdłuż ulicy, uzyskano miejsca postojowe dla aut.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

MODERNIZACJA ULIC KOŚCIUSZKI, MAZURSKIEJ I POWSTAŃCÓW
Koszt: 178 tys. zł
Wymiana nakładki asfaltowej na odcinkach ww. ulic.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

REMONTY ULIC KASZUBSKIEJ, ZAUŁEK ZAGŁOBY, PUSTELNICKIEJ, RÓŻANEJ i PÓŁNOCNEJ
Koszt: 177 tys. zł
Ulice utwardzono destruktem asfaltowym.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

REMONTY CHODNIKÓW
Koszt: 307 tys. zł
Fragmenty chodników w ulicach: Mickiewicza, Waryńskiego, Wojska Polskiego, (Warmińskiej i Mazurskiej, realizacja w listopadzie 2014 r.).
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

REMONT CHODNIKA W ULICACH LIPOWEJ I WOLNOŚCI
Koszt gminy: 200 tys. zł
Inwestycję prowadziło Starostwo Powiatowe. Zielonka sfinansowała 50% kosztów remontu. Koszt całkowity to 400 tys zł.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICY KUJAWSKIEJ
Koszt: 16 tys. zł
Nowe latarnie uliczne.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ
Koszt: 42 tys. zł
Budowa latarni ulicznych.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 5
Koszt: 115 tys. zł
Przebudowa pomieszczeń pozwoliła stworzyć miejsce dla dodatkowego oddziału przedszkolnego.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Koszt: 383 tys. zł
Szkoła zyskała boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

MODERNIZACJA SAL I WYMIANA PODŁOGI W SZKOLE PODST. NR 1
Koszt: 115 tys. zł
Prace wykonano na parterze budynku.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

REMONT W BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 2
Koszt: 114 tys. zł
Wymiana podłogi i oświetlenia w małej sali gimnastycznej, remont schodów i wymiana kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

MODERNIZACJA MONITORINGU etap I
Koszt: 102 tys. zł
Wymieniono 15 istniejących
kamer na nowe i przygotowano 3 nowe punkty kamerowe obserwujące park Dębinki i stację PKP.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY WIEJSKIEJ
Koszt: 20 tys. zł
Prace objęły przygotowanie
terenu, zakup i montaż urządzeń.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SP 2
Koszt: 234 tys. zł
Plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. Dofinansowany
ze środków zewnętrznych.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA KOTŁOWNI
Koszt: 36 tys. zł
Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku klubu osiedlowego Babie Lato przy
ul. Wyszyńskiego 7d.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

PRZEBUDOWA DACHU W PRZEDSZKOLU NR 3
Koszt: 202 tys. zł
Wymiana poszycia dachowego, przebudowa tarasu, lukarn i systemu odprowadzania wody deszczowej.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W SP1
Koszt: 164 tys. zł
Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z wymianą podłóg, utworzenie nowej świetlicy dla dzieci.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SP1 i SP3
Koszt: 364 tys. zł
Place zabaw utworzone w ramach programu „Radosna Szkoła”.

BUDOWA BOISK PRZY SP 1
Koszt: 1,2 mln zł
Budowa boisk wielofunkcyjnych wykonana z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

BUDOWA BOISKA PRZY MIEJSKIM GIMNAZJUM
Koszt: 382 tys. zł
Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z odwodnieniem przy Miejskim Gimnazjum w Zielonce.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

TRASA ZDROWIA PZU NA GLINIANKACH
Darowizna: 38 tys. zł
Zestaw urządzeń przekazany przez Fundację PZU na zielonkowskich Gliniankach.

BUDOWA OGRODZENIA I PIŁKOCHWYTÓW
Koszt: 70 tys. zł
Budowa wokół terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce Bankowej.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Miasta Zielonka.

STREFA REKREACJI W PARKU DĘBINKI
Koszt: 34 tys. zł
Urządzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejskim parku.
Inwestycja z Funduszy Europejskich.

STREFA REKREACJI NA GLINIANKACH
Koszt: 46 tys. zł
Zakup i instalacja urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Zainstalowano też kamerę monitoringu.
Inwestycja z Funduszy Europejskich.

STREFA REKREACJI NA SKWERZE MATKI TERESY Z KALKUTY
Koszt: 47 tys. zł
Zakup i instalacja urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw.
Inwestycja z Funduszy Europejskich.

SIŁOWNIA PLENEROWA
Darowizna: 70 tys. zł
Siłownia podarowana przez firmę AkzoNobel na terenie Miejskiego Gimnazjum od strony ul. Dziennikarskiej.

SKWER REKREACYJNY
Koszt: 50 tys. zł
Zagospodarowanie na rogu ulic Waryńskiego i 11 Listopada.
Inwestycja z Funduszy Europejskich.

PLAC ZABAW PRZY UL. TUROWSKIEJ
Koszt: 49 tys. zł
Jest realizacją wniosku Funduszu Obywatelskiego 2014.
Inwestycja z Funduszy Europejskich.

MODERNIZACJA MONITORINGU etap II
Koszt: 230 tys. zł
Zmiana systemu przesyłu danych z radiowego na światłowodowy oraz nowe kamery.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: