Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Stawy Glinianki

Regulamin korzystania z terenu Glinianek, będących częścią Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywających osób na terenie Glinianek wprowadza się następujące zasady:

1) teren Glinianek służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
2) na obszarze Glinianek obowiązuje zakaz:
a) zaśmiecania terenu oraz  zanieczyszczania wody w stawach,
b) niszczenia, wycinania lub uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
c) niszczenia oraz przestawiania koszy, tablic  i innych urządzeń,
d) spożywania napojów alkoholowych poza miejscami wyznaczonymi,
e) przebywania osób w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,
f) pozostawiania palących się przedmiotów oraz palenia ognisk i użytkowania grilla w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
g)jeżdżenia rowerami w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników,  h)hałasowania, a także używania sprzętu nagłaśniającego,
i) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, oraz  pozostawiania psich odchodów na trawie i ścieżkach (psie odchody należy wrzucać do koszy),  
j) handlu i usług bez zezwolenia Burmistrza Miasta Zielonka,
k) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
l) umieszczania bez zgody właściciela obiektu tablic, napisów oraz ogłoszeń,
ł) płoszenia, ścigania, chwytania oraz zabijania zwierząt,
m) wjazdu do parku pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich i pojazdów specjalnych – Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, służby miejskie lub inne pojazdy posiadające upoważnienie do wjazdu wydane przez Urząd Miasta Zielonka);
n) używania jednostek pływających z napędem spalinowym na zbiornikach wodnych Glinianek.
o) przebywania i połowu ryb na terenie wyspy, będącej ostoją dzikiego ptactwa
3) osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są do przestrzegania jego regulaminu oraz stosowania się do poleceń ratowników.
4) osoby kąpiące się poza wyznaczonym miejscem wykorzystywanym do kąpieli robią to na własną odpowiedzialność.
5) osobom wędkującym zabrania się budowania pomostów bez zgody właściciela terenu – gminy Zielonka.
6) organizowanie imprez masowych jest dopuszczalne jedynie za zgodą i na warunkach uzgodnionych z Burmistrzem Miasta Zielonka.
6a) rozpalanie ognisk oraz użytkowanie grilla dozwolone są tylko w oznakowanych, specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach.
7) naruszenie postanowień regulaminu podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: