Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Burmistrz Miasta Zielonka

KAMIL MICHAŁ IWANDOWSKI - BURMISTRZ MIASTA ZIELONKA


Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. realizacja zadań organu wykonawczego Gminy;
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 3. realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.;
 4. realizacja uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych;
 5. wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej;
 6. koordynowanie działalności w zakresie:
  a) obronności kraju i obrony cywilnej – sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej;
  b) przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków;
  c) ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
  d) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 7. inicjowanie prac koncepcyjno-programowych nad rozwojem Gminy;
 8. koordynowanie spraw związanych z kontaktami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z instytucjami i organizacjami ;
 9. nadzór nad realizacją inwestycji gminnych;
 10. zwoływanie narad;
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa oraz uchwałami Rady;
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: