Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Wykaz organizacji

 

WYKAZ ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH AKTYWNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE ZIELONKI

 

Nazwa organizacji

Adres

Dane kontaktowe

Działalność

FUNDACJE

Fundacja Polska Raoula Follereau

ul. Sienkiewicza 11, Zielonka

Kazimierz Szałata, tel. 781 98 93,
Mariusz Wielec, tel. 604 425 844

apostolstwo misyjne, pomoc osobom chorym na trąd w najuboższych zakątkach świata, organizacja Festiwali Misyjnych oraz Zlotów Niepełnosparwnych Dzieci w Zielonce

Fundacja Wychowanie przez Sztukę

ul. Krzywa 10, Zielonka

Mariusz Samoraj,
Marek Rosa, tel. (22) 781 01 73

działania służące poprawie warunków nauczania w szkołach, doskonalenie procesu dydaktycznego, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych

Fundacja Przyjaciele Zwierząt dla Zwierząt

 ul. Chodkiewicza 3/1, Zielonka

 Dorota Puchalska, tel. 509 974 175

opieka nad bezdomnymi zwierzętam

Fundacje zarejstrowane poza Zielonką,
ale prowadzące aktywną działalność w Zielonce:

Fundacja Kolos

ul. Rolna 195

02-729 Warszawa

Bartłomiej Domagała, tel. 0 605 850 048, www.kolos.org.pl.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Zielonce (Szkoły Podstawowe)

Inicjatywy profilaktyczno-resocjalizacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza (imprezy rekreacyjno-sportowe, szkolenia, warsztaty)

Fundacja Mamy Wołomin

 ul. Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin

Magdalena Filaber – Prezes Zarządu
tel. 502 039 293
Dorota Jaworska – Wiceprezes Zarządu, tel. 698 000 221
Paulina Porucznik – Koordynator Klubu Mam, tel. 722 175 173

www.mamywolomin.pl

 Działalność na rzecz rodzin z małymi dziećmi, prowadzenie Klubu Mam

STOWARZYSZENIA

KLUBY SPORTOWE

Klub Sportów Walki KYOKUSHIN

ul. Łukasińskiego 1/3, Zielonka

Marcin Sieradzki, tel. 505 598 876, www.kswkyokushin.pl,

sporty walki

Karate Kyokushin

Klub LECHICI Zielonka

 

www.lechici.mazowsze.pl

biegi (uliczne, górskie, przełajowe, maratony), triathlon

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ZIELONKA

ul. Łukasińskiego 1/3, Zielonka

Izabela Misiowiec

unihokej, łyżwy/wrotki

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Zieloni Zielonka"

ul. Powstańców 3, Zielonka

Ewa Sienicka, tel. 608 011 279, zielonizielonka.manifo.com,

rekreacja ruchowa

Uczniowski Klub Sportowy "Bankówka"

ul. Wilsona 34/36, Zielonka

Marek Fijałkowski, tel. 781 99 93

unihokej

Klub Sportowy WWL Badminton Club

ul. Wspólna 31a

Marek Rosa,

; tel.601 812 658.

badminton

Uczniowski Klub Sportowy "Orły Zielonka"

ul. Powstańców 3, Zielonka

Prezes: Justyna Wysocka-Jankowska tel. 606 661 599,

piłka nożna

Klub Sportowy "Dzikie Gęsi Zielonka"

ul. Jagiellońska 12, Zielonka

 Prezes:Krzysztof Kulczycki, tel. 508 406 517, www.dzikiegesi.pl,

Team Manager: Konrad Kulczyck, tel. 512 460 750

 unihokej dla dziewcząt

Stowarzyszenie Rozwoju przez Ruch IKRA

 ul. Wyszyńskiego 11, Zielonka

Prezes: Paweł Marczykowski,

Mariusz Fabijański, tel. 507 135 006

 sztuki i sporty walki, samoobrona

 Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo"

ul. 11 Listopada 45, 05-091 Ząbki

 Łukasz Wójcik, http://www.samejudo.pl, tel. 512 233 612

judo

Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwo Szachowe "Zieloni Zielonka"

ul. Łukasińskiego 1/3, Zielonka

Prezes: Robert Krasiewicz, tel. 501 353 085,

http://zielonizielonka.info/

 szachy

 IDEOWO - WYCHOWAWCZE

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Zielonka ul. Literacka 20, Zielonka (wejście od ul. Niecałej)

Komendant Hufca: Karolina Jabłońska, tel. 604 592 273; www.zhp.zielonka.pl, wychowanie dzieci i młodzieży, stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 58 Szczep w Zielonce ul. Kolejowa 11, Zielonka Hieronim Kulczycki, tel. 771 94 86, www.a58szczepzhr.republika.pl, wychowanie dzieci i młodzieży w oparciu o wartości harcerskie i chrześcijańskie

 SPOŁECZNO - KULTURALNE

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki ul. Literacka 20, Zielonka

Prezes: Magdalena Hniedziewicz Gutowska, tel. 609 112 960, ;

pobudzanie tożsamości i patriotyzmu lokalnego, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, kultury, turystyki i rekreacji, wychowania
Stowarzyszenie "Porozumienie dla Zielonki" ul. Przemysłowa 4a/62, Zielonka Anna Nowińska - Mróz, tel. 0 692 817 366, , www.spdz.prv.pl inicjatywy z zakresu kultury, edukacji, spraw społecznych, etnologii, kultywowania tradycji i historii oraz dbania o walory przyrodnicze Zielonki i okolic
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3, Zielonka Prezes zarządu: Edyta Nowak,
Skarbnik: Bożena Brzezińska, tel. 503 186 078
wspieranie i promowanie uczniów zdolnych i ambitnych, działania służące rozwojowi gimnazjum, wspieranie inicjatyw młodzieży, wspieranie teatru szkolnego GROTESKA
Zielonkowskie Forum Samorządowe ul. Przemysłowa 4, Zielonka Grzegorz Grabowski, tel.510 270 693, , www.forumzielonka.org.pl działania służące społecznemu, kulturalnemu, cywilizacyjnemu i gospodarczemu rozwojowi miasta i regionu, kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności lokalnej
Towarzystwo Edukacyjne Mościckiego ul. Inżynierska 1, Zielonka Prezes: Jakub Niewczas, tel. 22 781 02 50 nauka, oświata, wychowanie

 KLUBY SENIORA

Klub Seniora "Babie Lato" ul. Wyszyńskiego 7, Zielonka

tel. 664-291-569, e-mail:

Przewodnicząca: Urszula Zaremba, I Wiceprzewodniczący: Albert Traczewski, II Wiceprzewodniczący Jadwiga Choromańska, Sekretarz - Irena Cykier, Skarbnik: Stanisława Jopek
Aktywizacja i integracja społeczna Seniorów w środowisku lokalnym, działania o charakterze integracyjno-kulturalnym dla osób starszych, pielęgnowanie kultury i tradycji
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 w Zielonce ul. Powstańców 33, Zielonka  Jerzy Kalbarczyk, tel. 603 940 074 Wspieranie aktywności i organizowanie czasu wolnego osób starszych
Klub Seniorów "Młodzi Duchem" ul. Łukasińskiego 1/3, Zielonka Janina Skowrońska, tel. 695 537 361 Wspieranie aktywności i organizowanie czasu wolnego osób starszych, działania o charakterze integracyjno-kulturalnym
Klub Seniora Rodzinka ul. Przemysłowa 4   Wspieranie aktywności i organizowanie czasu wolnego osób starszych

 HOBBY

Polski Związek Wędkarski Koło nr 23 ul. Piastowska 6, Zielonka http://www.pzwzielonka.pl/
tel. 694 459 864
 wędkarstwo, ekologia, działania na rzecz Glinianek w Zielonce
Wojskowe Koło Łowieckie nr 164 "Wrzos" Zielonka ul. Wyszyńskiego 7/463, Zielonka  www.wklwrzos.pl
Prezes: Władysław Zadrożny, tel. 502 398 363
łowiectwo

 CHARYTATYWNE - POMOC POTRZEBUJĄCYM

Strowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Muminki" ul. Literacka 20, Zielonka    
Klub Honorowych Dawców Krwi "Krzyś" ul. Staszica 56, Zielonka (Poniatowskiego 3, Zielonka) Mariusz Mizak, Tomasz Górski organizowanie i promowanie akcji honorowego oddawania krwi

 RÓŻNE

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów  ul. Kolejowa 11, Zielonka Prezes: Ryszard Włodarczyk  
Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce  ul. Mickiewicza 16, Zielonka

http://www.ospzielonka.pl/
tel. 22 781 00 08
Prezes: Dariusz Rawa, Skarbnik: Sławomir Winiarek

Akcje ratownicze, zabezpieczenia przeciwpożarowe, medyczne, wynajem sali, wynajem autokaru, prace na wysokości

Organizacje ogólnopolskie lub mające siedzibę poza Gminą Zielonka, prowadzące działalność na terenie naszego miasta bądź na rzecz jego mieszkańców:

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-770 Warszawa

tel. 619 44 76, http://www.warszawa-praga.caritas.pl,

Stacja Opieki Caritas, ul. Marecka 7, Zielonka

Dom Samotnej Matki, ul. Kilińskiego 63, Zielonka

Związek Dużych Rodzin TRZY PLUS Koło w Zielonce  ul. Brzozowa 12, 05-220 Zielonka  tel.608-391-303, www.3plus.pl Wspieranie rodzin wielodzietnych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowiecki Oddział Wojewódzki ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa tel. 827 66 46 Prowadzenie świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych w Ząbkach (także dla dzieci z Zielonki)
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego Oddział w Wołominie, ul. Gdyńska 1, 05-200 Wołomin Grażyna Radomska, tel. 0 693 694 883 Edukacja diabetologiczna, cykliczne przesiewowe badania poziomu cukru dla mieszkańców Zielonki

Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa

ks. dyr. Paweł Śmierzchalski tel. ( 22) 679 67 00, (22)679 68 85, (22) 679 68 48, http://www.hospicjum-domowe.waw.pl Domowa opieka hospicyjna dla chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin
Polski Związek Niewidomych
Okręg Mazowiecki
Koło Powiatowe w Wołominie 
ul. Kościelna 43, 05-200 Wołomin Wiesława Krych, tel. (22) 787 52 53, http://www.pzn-wolomin.cba.pl Pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym

Urząd Miasta Zielonka nie ponosi odpowiedzialności za działalność powyższych organizacji oraz informacje zawarte na ich stronach internetowych. Urząd Miasta Zielonka nie jest organem nadzorującym działalność lokalnych organizacji pozarządowych. 

W celu uzupełnienia bądź zaktualizowania informacji o Państwa organizacji, proszę skontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka,  ul. Lipowa  5, pokój 110, tel. (22) 761 39 51.

UWAGA: Powyższy wykaz zawiera jedynie organizacje, które na przestrzeni kilku lat współpracowały z Gminą Zielonka i aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym  miasta.
Wykaz wszystkich organizacji, zarejestrowanych na terenie Zielonki można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w wyszukiwarce podmiotów w KRS, wpisując w wyszukiwarkę województwo, powiat i gminę: Wyszukiwarka podmiotów KRS

Wykaz organizacji znajduje się też w EWIDENCJI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: