Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Wydziały Urzędu - Telefony, pokoje

URZĄD MIASTA ZIELONKA

ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka

tel. Centrala: (22) 761 39 00
fax:  22 781 99 89

Informujemy, że wszystkie połączenia telefoniczne z Urzędem Miasta Zielonka są rejestrowane.

E-mail:
www.zielonka.pl

 

stanowisko

telefon

nr pokoju

ZARZĄD URZĘDU MIASTA ZIELONKA

BURMISTRZ

761-39-01

204 II p.

Z-CA BURMISTRZA

761-39-01

SEKRETARZ

761-39-01

207 II p.

SKARBNIK

761-39-01

208 II p.

WYDZIAŁ PRAWNY

ZESPÓŁ RADCÓW

761-39-30

206 II p.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-29

206A  II p.

SEKRETARIAT

761-39-01

fax 761-39-35

202 II p.

ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

761-39-11

2 parter

ARCHIWISTA

Tel./fax 781-08-87

lokal przy ul.Mickiewicza 18

INFORMATYK

761-39-24

211 II p.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

761-39-13

fax 781-99-89

1 parter

BIURO RADY MIASTA

RADA MIASTA

761-39-05

4 parter

WYDZIAŁ KADR I PŁAC

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-47

106 I p.

KADRY i PŁACE

761-39-18

106 I p.

761-39-40

107 I p.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-51

101 I p.

SPRAWY SPOŁECZNE

761-39-51

101 I p.

RODZINA 500+

761-39-52

111 I p.

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI

PROMOCJA

761-39-07

205 II p.

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I TRANSPORTU

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-08

305 III p.

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU

761-39-21

761-39-08

306 III p.

305 III p.

DROGI, OŚWIETLENIE

761-39-21

306 III p.

761-39-48

304 III p.

INFRASTRUKTURA

761-39-09

309 III p.

761-39-37

308 III p.

TRANSPORT

761-39-08

305 III p.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

761-39-28

304 III p.

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-23

313 III p.

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU

761-39-49

311 III p.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

761-39-25

310 III p.

761-39-49

311 III p.

761-39-23

313 III p.

WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-44

312 III p.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-46

302 III p.

OCHRONA ŚRODOWISKA

761-39-19

302 III p.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-10

300 III p.

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU

761-39-26

303 III p.

GOSPODARKA KOMUNALNA

761-39-10

300 III p.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

761-39-10

300 III p.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

761-39-34

301 III p.

GOSPODARKA ODPADAMI

761-39-27

303 III p.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-20

105 I p.

PODATKI I OPŁATY

LOKALNE

761-39-22

 

761-39-20

105 I p.

761-39-15

109 I p.

BIURO WINDYKACJI

WINDYKACJA

761-39-39

102 I p.

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

NACZELNIK WYDZIAŁU

761-39-15

109 I p.

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

761-39-32

103 I p.

761-39-17

108 I p.

761-39-12

209 II p.

BIURO PLANOWANIA I ANALIZ

PLANOWANIE I ANALIZA BUDŻETU

761-39-03

201 II p.

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK USC

761-39-16

112 I p.

Z-CA KIEROWNIKA USC

SPRAWY OBYWATELSKIE

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

761-39-41

fax 761-39-42

110 I p.

SAMODZIELNE STANOWISKA

STANOWISKO DS. OBRONNYCH,  OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

781-08-87

507-155-189

lokal przy ul.Mickiewicza 18

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

761-39-32

103 I p.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

761-39-47

107 I p.

 

OCHRONA URZĘDU MIASTA ZIELONKA

OCHRONA

761-39-11

parter

 

 

KASA URZĘDU MIASTA ZIELONKA

KASA URZĘDU

761-39-64

parter

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych (CUW)

761-66-70

761-66-72

fax 761-66-79

ul. Literacka 20

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

761-00-47 wew.11

fax 781-03-51

ul. Literacka 20

Miejska Biblioteka Publiczna

781-03-58

ul. Długa 18 bl.14

Ośrodek Kultury i Sportu (OKiS)

771-90-70

fax 771-90-71

ul. Łukasińskiego 1/3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o. (PWiK)

781-83-33

Tel./fax 781-83-32

ul. Literacka 20

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce (ZGK)

781-09-11

fax 781-00-81

ul. Krzywa 18

SP ZOZ-MOZ

763-57-90

fax 761-04-88

ul. Mickiewicza 18

Ochotnicza Staż Pożarna (OSP)

781-00-08

fax 771-86-81

ul. Mickiewicza 16

Komisariat Policji w Zielonce

781-00-07

781-01-13

ul. Piastowska 17

Szkoła Podstawowa nr 1

781-00-11

781-04-01

ul. Staszica 56

Szkoła Podstawowa nr 2

fax 761-00-89

781-03-47

ul. Powstańców 3

Szkoła Podstawowa nr 3

781-99-93

ul. Wilsona 34/36

Szkoła Podstawowa nr 4

Tel./fax 771-05-20

ul. Łukasińskiego 1/3

Miejskie Przedszkole nr 3

781-02-62

ul. Prosta 24

Miejskie Przedszkole nr 4

505-002-774

ul. Staszica 16

Miejskie Przedszkole nr 5

761-04-83

ul. Wyszyńskiego 7

 

Starostwo Powiatowe Komunikacja

Centrala 776-25-97; 776-32-90; 787-68-73

 

Rejestracja pojazdów wew.105,108,109,110,111,113

Prawa jazdy wew.101,112; Fax 776-20-29

 

pon. 9.00-17.00; wt.-pt. 8.00-15.30

Wołomin ul. Kobyłkowska 1A

Paszporty

776-44-97

Wołomin ul. Prądzyńskiego 3

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Inżynierska 1, tel. 22-760-24-97

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: