Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Ruszają konsultacje społeczne o rewitalizacji bazarku
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,
 
przystępujemy do prac koncepcyjnych nad rewitalizacją miejskiego bazarku w Zielonce. Zakładamy pozostawienie go w obecnej lokalizacji, przy jednoczesnej zmianie wizerunku tej części miasta.
 
Chcemy poznać Państwa oczekiwania związane z bazarkiem i wizję tej przestrzeni Zielonki, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o udział w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie krótkiej ankiety. Czekamy na Państwa sugestie, pomysły, uwagi, które będą stanowić bazę dla projektanta do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu bazarku. Ankieta będzie aktywna do 17 marca 2021 r.

LINK DO ANKIETY:

https://zielonka.konsultacjejst.pl/konsultacje/0177d341-d2b5-43f8-a905-fc54d221bd1a

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o rozpoczynających się dzisiaj konsultacjach

OGŁOSZENIE
o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Zielonka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji bazarku w Zielonce

Podstawa prawna:

art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr VI/60/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka

Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 lutego 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17 marca 2021 r.

Zaproszenie skierowane jest do zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu Miasta Zielonka.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

1. Spotkania z osobami prowadzącymi stałą działalność usługową i handlową w pawilonach na terenie bazarku w Zielonce. Spotkanie stacjonarne odbędzie się 4 marca 2021 r., o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka, przy ul. Lipowej 5.

2. Badania ankietowego osób prowadzących stałą działalność usługową i handlową w pawilonach na terenie bazarku w Zielonce, z wykorzystanie mformularza w wersji papierowej (przeznaczonego wyłącznie dla tej grupy interesariuszy rewitalizacji). Formularz ankiety zostanie dostarczony osobiście przez przedstawiciela samorządu Miasta Zielonka. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta Zielonka.

3. Badania ankietowego osób prowadzących działalność handlową obwoźną na terenie bazarku w Zielonce, z wykorzystaniem formularza w wersji papierowej (przeznaczonego wyłącznie dla tej grupy interesariuszy rewitalizacji). Formularz ankiety zostanie dostarczony osobiście przez przedstawiciela samorządu Miasta Zielonka. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta Zielonka.

4. Badania ankietowego mieszkańców Zielonki, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, z wykorzystaniem formularza.

Ankieta będzie dostępna:

  • w wersji elektronicznej na platformie konsultacji społecznych Miasta Zielonka: https://zielonka.konsultacjejst.pl;
  • w wersji papierowej w następujących punktach na terenie Miasta Zielonka: Urząd Miasta (ul. Lipowa 5), Ośrodek Kultury i Sportu (ul. Łukasińskiego 1/3), Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Długa 18/14), Miejski Ośrodek Zdrowia(ul. Mickiewicza 18). Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta Zielonka lub wrzucić do urny oznaczonej napisem: „konsultacje społeczne Rewitalizacja bazarku w Zielonce”, znajdującej się w jednym z ww. punktów.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który będzie opublikowany na naszej stronie internetowej.

Materiały informacyjne o przedmiotowych konsultacjach społecznych dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej - https://bip.zielonka.pl;
  • na stronie internetowej Miasta Zielonka - www.zielonka.pl;
  • na fanpage’u Miasta Zielonka - www.facebook.com/Zielonka.Miasto;
  • w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka;
  • na plakatach rozwieszonych na terenie Miasta Zielonka, w miejscach do tego przeznaczonych (tablice i słupy ogłoszeniowe).
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: