Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce to zespół specjalistów udzielajacych pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym, działający w budynku przy ul. Inżynierskiej 1. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Oferta Poradni to:

Dla rodziny:

- Konsultacje dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych oraz trudności szkolnych
- Mediacje rodzinne – służą pomocą w wyjaśnianiu wzajemnych oczekiwań i potrzeb oraz w podejmowaniu ważnych dla rodziny decyzji.
- Terapia rodzin
- Warsztaty dla rodziców: "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły"
- Warsztaty dla rodziców: "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?" - cykl ośmiu spotkań
- "Być mamą" - grupa wsparcia dla matek z dziećmi do 1 r.ż.

Dla dzieci:

- Konsultacje logopedyczne
- Terapia logopedyczna
- Terapia pedagogiczna
- Kolorowy świat emocji - warsztaty dla dzieci 6-7 letnich.
- Zajęcia stymulujące rozwój funkcji słuchowych i wzrokowych dla dzieci z klas „0” - Zajęcia odbywają się w drugim semestrze.
- Nabór po badaniach sondażowych przeprowadzonych w szkole lub przedszkolu.
- Warsztaty doskonalące umiejętności grafomotoryczne dla dzieci 6, 7-letnich
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (kl. I - III) - zajęcia grupowe
- Warsztaty dla dzieci zdolnych (w wieku 8-10 lat). - Celem warsztatów jest wspieranie rozwoju myślenia twórczego oraz rozwoju emocjonalno-społecznego.
- Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
- Terapia psychomotoryczna – terapia grupowa wspierająca rozwój dzieci z zaburzeniami mowy, emocji i ruchu.
- Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- Ocena rozwoju dziecka
- Diagnoza trudności szkolnych
- Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
- Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego
- Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego
- Terapia zaburzeń lękowych u dzieci

Dla młodzieży:

- Warsztaty ortograficzne
- Konsultacje pedagogiczne dotyczące dbałości o estetykę pisma
- Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania
- Badania psychologiczne i poradnictwo dla młodzieży dotyczące planowania drogi zawodowej
- Terapia indywidualna

Grupy wsparcia:

Grupy wsparcia dla specjalistów szkolnych i przedszkolnych:
Grupa wsparcia dla logopedów szkolnych
Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych
Grupa wsparcia dla psychologów przedszkolnych - następne spotkanie: w kwietniu
Grupa wsparcia dla pedagogów terapeutów
Grupa wsparcia dla doradców zawodowych
Grupa wsparcia dla pedagogów specjalnych pracujących w placówkach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Kontakt do Poradni: 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1
05-220 Zielonka
tel. +48 (22) 760 24 97
email:

Strona internetowa PPP: http://www.pppzielonka.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: