Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
ekobaner.png
Eko Zielonka
Zmiany w systemie gospodarki odpadami na terenie Miasta Zielonka

Zmiany w zasadach przyjmowania bioodpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zielonce.

Od 1 kwietnia 2021 roku do PSZOK można dostarczyć bioodpady takie jak: gałęzie, choinki, krzewy. Pozostałe odpady „bio” nielimitowanie odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbiorów dla danego rejonu. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację składowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, w zamian za zwolnienie z części opłat, będą mogli oddawać do PSZOK jedynie odpady, których nie można kompostować. Nie będą mieli możliwości wystawiania brązowych worków przed posesje.

Odpady ponad limit

W związku z rosnącymi kosztami ponoszonymi za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Zielonka, wprowadzono limity na odbiór odpadów wielkogabarytowych, mebli, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz opon (limit gabaytów wynosi 300 kg na rok za gospodarstwo domowe, opony samochodów osobowych 4 szt. na rok). Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, wprowadzono możliwość odpłatnego przekazania odpadów za pośrednictwem PSZOK. Rozliczenie kosztów przekazanych odpadów nastąpi więc na podstawie protokołu przyjęcia odpadów, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Faktura z odroczonym terminem płatności wystawiona przez firmę odbierającą odpady obowiązywać będzie mieszkańca.

Od kwietnia br. firma odbierająca odpady może, na zamówienie mieszkańców, podstawić kontener na odpady wielkogabarytowe, budowalne oraz porozbiórkowe na terenie Miasta Zielonka. Zamówienia kontenera można dokonać bezpośrednio w firmie bądź za pomocą i pośrednictwem PSZOK. Rozliczenie za podstawienie i opróżnienie kontenera następować będzie między mieszkańcem a firmą.

Brak oddzielnej zbiórki liści

W związku z podpisaniem nowej umowy na odbiór bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych, zrezygnowano z oddzielnej zbiórki liści. Mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali z odbioru liści, będą mogli oddawać je systematycznie podczas zbiórki bioodpadów. Worki na bioodpady w okresie jesiennym będzie można pobrać w Urzędzie Miasta Zielonka w ilości 10 szt./gospodarstwo. Będzie możliwe również oddawanie bioodpadów w workach koloru czarnego z wyraźnym oznaczeniem „bioodpady”.

„Drugie życie gabarytów”

Do PSZOK będzie można oddać gabaryty w dobrym stanie, które nadają się do ponownego wykorzystania. Mieszkańcy, chcący zabrać gabaryty dobrej jakości, będą mogli to zrobić nieodpłatnie w godzinach pracy PSZOK. Mamy nadzieję, że „powtórne życie gabarytów” pozwoli znacznie zmniejszyć masę odbieranych przez firmę odpadów, a w związku z tym pozwoli na oszczędności.

Odbierz sadzonki lub żarówki za kompletne elektrośmieci

Na terenie PSZOK będzie można otrzymać sadzonki roślin lub żarówki za kompletne elektrośmieci. Wystarczy, że mieszkaniec przywiezie na teren PSZOK w pierwszą sobotę miesiąca jeden z większych elektroodpadów, jak np. pralka, TV, lodówka lub drobne elektroodpady o łącznej masie powyżej 2 kg, a otrzyma sadzonkę rośliny lub żarówkę. Za jedno dostarczenie odpadów do PSZOK (niezależnie od ich ilości) przysługuje 1 sadzonka/żarówka. W skład elektroodpadów, za które można dostać sadzonkę/żarówkę nie wchodzą elektroodpady niekompletne (uszkodzone, bez wszystkich części wyposażenia) oraz świetlówki.

Zbiórka popiołu

W związku ze zmianą umowy na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Zielonka, zrezygnowano z oddzielnej zbiórki popiołu sprzed nieruchomości. Popiół będzie można wystawić w dniu odbioru odpadów zmieszanych lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: