Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Powiatowa Karta Dużej Rodziny

Drodzy Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zielonka przystąpiło do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. Burmistrz Grzegorz Dudzik podpisał umowę ze Starostą Wołomińskim o dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Zielonka w zakesie polityki prorodzinnej.

JAKIE ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄ DZIĘKI POWIATOWEJ KARCIE DUŻEJ RODZINY?

- dofinansowanie w wysokości 50% wartości zwrotu kosztów zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie Dotującego, mieszkańcom
Beneficjenta, będących członkami rodzin wielodzietnych, wychowujących co najmniej czworo dzieci. Zwrot przysługuje jedynie w stosunku do wydatków na bilety uprawniające do przejazdu w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega na terenie Powiatu Wołomińskiego. Zniżka tylko dla mieszkańców Zielonki

- dofinansowanie w wysokości 50% wartości zniżki w opłatach za zajęcia oferowane przez OKiS w Zielonce i Ośrodkach Kultury i Sportu w miastach, które przystąpiły do programu Powiatowej Kartu Dużej Rodziny TAKrodzina.pl.

- dofinansowanie w wysokości 50% wartości zniżki w opłatach za przedszkole w miejskich przedszkolach nr 3, 4, 5 oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach  nr 1, 2, 3, 4 na terenie Miasta Zielonka. Zniżka tylko dla mieszkańców Zielonki

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Uprawnionymi do wnioskowania o wydanie powiatowej karty rodziny są rodziny wielodzietne, w tym wielodzietne rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie gminy Zielonka i zameldowane pod wspólnym adresem na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. W myśl uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego, rodziną wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowujących trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Celem skorzystania z ulgi należy złożyc wniosek (formularz wniosku do pobrania z naszej strony lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5) w Wydziale Spraw Społecznych, Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, I piętro, pok. nr 101.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, pok. nr 101, tel. (22) 761 39 51.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: