Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Zielonka w liczbach

Zachęcamy do skorzystania z garści informacji statystycznych o Zielonce na podstawie danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny na portalu POLSKA W LICZBACH

GRUNTY

Całkowita powierzchnia Gminy Zielonka: 7921 ha

Ewidencja gruntów Gminy Zielonka

użytki rolne 73 ha
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 372 ha
grunty zabudowane i zurbanizowane 584 ha
grunty pod wodami 65 ha
nieużytki 90 ha
pozostałe 6739 ha

 

 

 

 

 

 Struktura własnościowa gruntów Gminy Zielonka

Skarbu Państwa: 7283 ha (92%)
gminne: 123 ha (1,5%)
osób fizycznych: 491 ha (6,2%)
spółdzielni: 8 ha (0,10%)
kościołów i związków wyznaniowych: 5 ha (0,06%)
powiatowe: 5 ha (0,06%)
pozostałe: 6 ha (0,07%)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Struktura zagospodarowania terenu Gminy Zielonka

użytki rolne: 2,91%
lasy: 69,38%
pozostałe: 27,71%

 

 

 BUDŻET MIASTA

Dochody Miasta Zielonka

2002 2003 2004 2005
32 260 895 32 377 997 36 855 915 36 030 166

Dochody Miasta Zielonka

2006

2007

2008

2009

40.721.712

43.770.868

42.475.860

43.950.995

Dochody Miasta Zielonka

2010

2011

2012

2013

48.455.651

51.253.376

55.767.408

52.854.547

Wydatki Miasta Zielonka

2002 2003 2004 2005
27 832 144 34 755 201 37 239 463 44 303 657

 

Wydatki Miasta Zielonka

2006

2007

2008

2009

47.485.469

45.454.978

51.173.128

63.930.963

 

Wydatki Miasta Zielonka

2010

2011

2012

2013

58.904.302

53.146.242

51.566.130

49.055.239


SPOŁECZEŃSTWO

Liczba mieszkańców ogółem

Rok Kobiety Mężczyźni Razem
2014  8 906  7 950  16 856
2013  8 873  7 921  16 794
2012 8 907  7 896  16 803
2011

7 877

 8 934

 16 811

2010 7 862 8 934 16 796
2009  7 856  8 892  16 748
2008  7 816  8 859  16 675
2007  7 812  8 811  16 623
2006  7 757  8 742  16 499
2005  8 724  7 758  16 482
2004 8 688 7 766 16 454
2003 8 653 7 749 16 402
2002 8 549 7 658 16 207
2001 8 501 7 593 16 094
2000 8 399 7 533 15 932


Liczba podmiotów z głównym miejscem wykonywania działalności na terenie Gminy Zielonka
(Dane z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej)

1 784 podmioty - stan na październik 2014 r.


INFRASTRUKTURA

Drogi

Przez naszą gminę przebiegają:

  • cztery drogi wojewódzkie,
  • trzy drogi powiatowe.
DŁUGOŚĆ DRÓG w ZIELONCE
  Gminne Powiatowe Wojewódzkie
utwardzone nieutwardzone
Długość
(w km)
31,90 23,25 4,05 12,66
55,15 km

Infrastruktura techniczna (stan na koniec 2014 roku)

długość sieci wodociągowej 52 557,20 mb
długość kanalizacji deszczowej  6 958,50 mb
długość sieci kanalizacyji sanitarnej 61 545,64 mb
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: