Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Informacja dotycząca debaty o Raporcie o stanie Miasta

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2020 r.

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Pan Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka przedstawił w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport o stanie Miasta Zielonka 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta rozpatruje Raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.

W związku z powyższym na XXXIV Sesji Rady Miasta Zielonka, zaplanowanej na dzień 29 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 10:00, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2020 r. Obrady odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 (sala konferencyjna – parter).

Szczegółowy porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miasta zostanie przygotowany i opublikowany na stronie miasta www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka w dniu 22 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w debacie nad Raportem uczestniczą Radni Miasta, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad Raportem o stanie Miasta Zielonka mogą zabierać również głos mieszkańcy miasta.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 - Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Miasta (pok. 4), w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek godz. 8:00 - 17:00,
wtorek - czwartek godz. 8:00 - 16:00,
piątek godz. 8:00 – 15:00
najpóźniej w dniu poprzedzającym XXXIV Sesję Rady Miasta tj. do 28 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miasta zgłoszenia.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2020 r. Rada Miasta Zielonka przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Rada Miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka

/-/

Gabriela Wiśniewska

Proponowany wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 - Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Miasta (pok. 4) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.

Raport o Stanie Miasta Zielonka został opublikowany 11 czerwca 2021 r. na naszej stronie: https://www.zielonka.pl/aktualnosc-4490-raport_o_stanie_miasta_zielonka_2020_r.html

Dokumenty do pobrania (w załączeniu po prawej stronie):

  • Proponowany wzór zgłoszenia do udziału w debacie
  • RODO – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: