Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Bezpłatny odbiór wyrobów z azbestem

Informujemy o możliwości składania wniosków o bezpłatny odbiór z posesji wyrobów zawierających azbest. Formularz wniosku jest do pobrania z załącznika (po prawej stronie)  lub w  Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zielonka. Na wnioski czekamy do 27 sierpnia br.

Wnioski wraz z danymi o posesjach i szacowaną masą zdjętego azbestu zostaną przekazane do Starostwa Powiatu Wołomińskiego, które jest organizatorem zbiórki.

Przypominamy, że warunkiem odbioru zdemontowanych odpadów azbestowych jest odpowiednie przygotowanie ich do transportu, tj. zapakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożenie na paletach.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (22) 761 39 19.

Jakie materiały będą odbierane?

Płyty azbestowo - cementowe płaskie stosowane w budownictwie
Płyty faliste azbestowo - cementowe dla budownictwa
Rury i zlącza azbestowo - cementowe
Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest
Wyroby cienie azbestowo - kauczukowe
Przędza specjalna, w tym włókna azbestowo obrobione
Szczeliwa azbestowe
Taśmy azbestowo - kauczukowe

Inne wyroby zawierające azbest


Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie

Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierajacych azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest od 1998 r. wprowadzony w życie formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: