Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Wyniki konsultacji dot. budowy trzech ulic w centrum Zielonki

Dobiegły końca konsultacje koncepcji projektu drogowego ulic: Jagiellońskiej, Gromali i Pogonowskiego, położonych w centrum Zielonki. Konsultacje odbywały się w dwóch odrębnych, ale prowadzonych jednocześnie procesach konsultacyjnych, mimo że ich projekt stanowi jedną zintegrowaną całość.

Ważnym podkreślenia aspektem jest rozbudowana formuła prowadzenia konsultacji. Oprócz elementu interaktywnego tj. umieszczenia w internecie szczegółowego omówienia koncepcji na filmie, który był dostępny dla wszystkich mieszkańców ulic Jagiellońskiej, Gromali i Pogonowskiego odbyły się również bezpośrednie spotkania z mieszkańcami – indywidualne z każdym zainteresowanym mieszkańcem ul. Jagiellońskiej oraz jedno grupowe z mieszkańcami ul. Pogonowskiego.

Projekt przebudowy ulic Jagiellońskiej i Gromali

Przedstawiliśmy Państwu jeden wariant koncepcji, zakładający budowę ulicy Jagiellońskiej o podwyższonym standardzie, na odcinku od Kolejowej do Gromali, z ruchem jednokierunkowym od ul. Kolejowej w kierunku Gromali. Koncepcja przewiduje szerokość jezdni 4,5 metra oraz chodnik i pas zieleni po stronie północnej drogi. Ponadto, wzdłuż placu Jana Pawła II planowana jest zatoka parkingowa dla aut.

Natomiast koncepcja przebudowy ul. Jagiellońskiej, na odcinku od ul. Gromali do ul. Inżynierskiej, zakłada ruch w obu kierunkach na jezdni o szerokości 5,5 metra. Planowany jest jednostronny chodnik po stronie północnej, a po przeciwnej stronie drogi przewidziane jest pobocze, jako pas zieleni.

W zaprezentowanej koncepcji ul. Gromali zaplanowana została jezdnia o szerokości 6 metrów, jednak przychylając się do wniosków mieszkańców, szerokość jezdni zostanie zmniejszona do 5,5 metra, by wygospodarować tym sposobem pas zieleni o szerokosci 0,5 m, po zachodniej stronie ulicy.

Z dokumentacją koncepcyjną projektu drogowego mieszkańcy mogli zapoznać się na stronie internetowej www.zielonka.pl. Mieszkańcy, których posesje przylegają do projektowanych ulic mogli dodatkowo obejrzeć  film, w którym projektant omówił szczegółowo poszczególne elementy projektu.

Uwagi, opinie i wnioski można było składać na specjalnym formularzu, w terminie do 31 maja br. Ponadto, dla mieszkańców ulic objętych projektem została zorganizowana możliwość indywidualnego spotkania w Urzędzie Miasta Zielonka.

Z raportem zawierającym zgłoszone wnioski i odpowiedzią projektanta  mogą zapoznać się Państwo w załączonym do tego artykułu pliku.

Projekt budowy ulicy Pogonowskiego

Podejmując temat rewitalizacji centrum miasta, do projektów przebudowy ulic Jagiellońskiej i Gromali włączono również opracowanie koncepcji budowy ul. Pogonowskiego. Obecnie ulica Pogonowskiego, położona pomiędzy Jagiellońską a Jagiełłowicza, jest drogą gruntową, częściowo o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ze względu na bardzo intensywny charakter zabudowy wzdłuż ulicy Pogonowskiego, w koncepcji zaproponowano budowę drogi jednokierunkowej o minimalnej szerokości, wymaganej przez przepisy pożarowe, tj. 4 metry, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 metra.

Podobnie jak w przypadku ulic Jagiellońskiej i Gromali, mieszkańcy mogli zapoznać się z planami na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz poprzez film, w którym projektant omówił szczegółowo projekt. Uwagi, opinie i wnioski można było złożyć na specjalnym formularzu, w terminie do 31 maja br. Mieszkańcy ulic objętych projektem zostali też zaproszeni na spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta Zielonka.

Mieszkańcy ul. Pogonowskiego złożyli oficjalne oświadczenie (z podpisami mieszkańców) o niewyrażeniu zgody na podejmowanie jakiejkolwiek interwencji w zakresie budowy ulicy Pogonowskiego. W tej sytuacji, Miasto Zielonka odstępuje od kolejnych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji budowlanej. Ulica Pogonowskiego zostanie wyłączona z opracowania, a do dalszych prac przygotowawczych skierowane zostaną wyłącznie projekty ulic Jagiellońskiej i Gromali.

Co dalej?

Zakończyliśmy konsultacje społeczne. Na podstawie wypracowanej wspólnie z mieszkańcami koncepcji budowy ulic Jagiellońskiej i Gromali, projektant przejdzie do kolejnego etapu, czyli opracowania projektu budowlanego, który będzie podstawowym dokumentem do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.

Ulica Pogonowskiego, z uwagi na ww. oświadczenie mieszkańców, zostaje wyłączona z dalszych prac projektowych.

Wizualizacje obrazują budowę drogę (zieleń będzie objęta odrębnym projektem)

Jednocześnie przypominamy, iż przedstawione poniżej wizualizacje reprezentacyjnego odcinka ul. Jagiellońskiej, nie obejmują projektu zieleni, nasadzeń oraz drzew, które będą wykonane w przyszłości na placu Jana Pawła II. Ta część będzie stanowić odrębny projekt. Takie rozwiązanie (bez umieszczania na wizualizacji zieleni – drzew i krzewów z innego opracowania) pozwala pokazać i skupić uwagę wyłącznie na rozwiązaniach dotyczących pierwszego etapu tego zadania – modernizacji ulic Jagiellońskiej i Gromali.

Wizualizacja budowy ulicy Gromali, którą zaprezentowaliśmy Państwu w artykule z ogłoszeniem konsultacji, w wyniku zgoszonych wniosków mieszkańców oraz uzgodnień z projektantem, stała się nieaktualna. Poniższe wizualizacje prezentują ul. Jagiellońską po modernizacji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: