Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Konsultujemy budowę ulic Jagiellońskiej, Gromali i Pogonowskiego

Przystępujemy do prac konsultacyjnych pierwszego etapu zadania dotyczącego centrum naszego miasta – modernizacji ulic: Jagiellońskiej, Gromali i Pogonowskiego. Konsultacje odbywają się w dwóch odrębnych, ale prowadzonych jednocześnie procesach konsultacyjnych, mimo że projekt stanowi jedną zintegrowaną całość.

Jednym z kluczowych założeń samorządu Miasta Zielonka jest opracowanie koncepcji urządzenia placu Jana Pawła II, która w przyszłych latach stanowić będzie podstawę do stworzenia centrum miasta, na jakie od dawna zasługuje Zielonka.

Pierwszym etapem zadania związanego z urządzeniem tego centralnego placu jest modernizacja ulic Jagiellońskiej, Gromali oraz Pogonowskiego. Zgodnie z głównymi założeniami, ulica Jagiellońska, na odcinku od ul. Kolejowej do Gromali, ma stanowić obsadzoną ozdobną zielenią, jedną z reprezentacyjnych ulic naszego Miasta i bezpośrednio nawiązywać do placu jak i całego miejskiego charakteru.

Dziś oprócz koncepcji, prezentujemy Państwu wizualizację tego reprezentacyjnego odcinka ul. Jagiellońskiej. Podkreślamy, iż wizualizacja w celu lepszego zobrazowania nie obejmuje zieleni, nasadzeń oraz drzew, które będą wykonane w przyszłości na placu Jana Pawła II. Takie rozwiązanie (bez umieszczania na wizualizacji zieleni – drzew i krzewów z innego opracowania) pozwala pokazać i skupić uwagę wyłącznie na rozwiązaniach dotyczących pierwszego etapu tego zadania – modernizacji ulic: Jagiellońskiej, Gromali oraz Pogonowskiego.

W tym miejscu należy podkreślić, iż efekt w postaci koncepcji został uzyskany przy współpracy z mieszkańcami przedmiotowych ulic. W 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, na którym zgłaszane były potrzeby i propozycje rozwiązań projektowych. Na ich podstawie zostały przygotowane prezentowane dziś koncepcje, które niemalże całkowicie uwzględniają zgłoszone potrzeby mieszkańców, w szczególności mieszkających przy ul. Jagiellońskiej, na odcinku od ul. Gromali do Inżynierskiej.

Prezentowane dziś koncepcje stanowią podstawę do dalszych prac, które prowadzone będą na podstawie zgłoszonych przez Państwa opinii i wniosków. Podstawą takiego rozwiązania jest uzyskanie jak najlepszego efektu w pracach nad wypracowaniem finalnych koncepcji, które ostatecznie stanowić będą podstawę do projektu budowlanego, a następnie realizacji.

W załączeniu po prawej stronie znajdą Państwo koncepcje budowy ulic Jagiellońskiej i Gromali oraz ulicy Pogonowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz zgłaszania nam swoich uwag i propozycji, w terminie do 31 maja 2021 r. Po ich przeanalizowaniu, w miarę możliwości technicznych znajdą odzwierciedlenie w projektach, które powstaną w kolejnym etapie procesu projektowego a następnie inwestycyjnego. Po prawej stronie artykułu znajdziecie Państwo formularze do pobrania za pomocą których można zgłaszać wszelkie wnioski, opinie i sugestie związane z przedmiotowymi koncepcjami.

Wypełnione formularze należy:

• przesyłać na adres e-mail:

• lub umieścić w skrzynce podawczej ustawionej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta.

UWAGA! Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi, iż załączone dokumenty dotyczą oddzielnie ulic Jagiellońskiej wraz ulicą Gromali oraz ulicy Pogonowskiego. Takie rozwiązanie jest wynikiem toczących się dwóch odrębnych od siebie procesów konsultacyjnych. Dlatego też prosimy o zgłaszanie swoich opinii i sugestii, oddzielnie dla:

1) ul. Jagiellońskiej i Gromali oraz

2) ul. Pogonowskiego.

Do 11 czerwca na stronie www.zielonka.pl opublikowany zostanie raport po konsultacjach, w którym to odniesiemy się do wszystkich Państwa sugestii i opinii. Raport uwzględniał będzie zgłoszone wnioski z zanonimizowanymi danymi osób je nadsyłających, odniesienie projektanta z uzasadnieniem do każdej opinii odnoszącym się do kwestii technicznych, jak również informację czy opinia została uwzględniona czy też odrzucona.

ulica JAGIELLOŃSKA na odcinku wzdłuż placu Jana Pawła II

ulica JAGIELLOŃSKA na odcinku od ul. Gromali w kierunku ul. Inżynierskiej

ulica GROMALI w kierunku ul. Piastowskiej

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: