Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozstrzygnięto konkurs na zorganizowanie półkolonii letnich

26 maja 2021 r.


Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert
realizacji zadania publicznego 
pt. „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce
ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2021 r. przez Burmistrza Miasta Zielonka

 

  1. W konkursie „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce” wpłynęła jedna oferta wspólna, złożona przez Fundację Kolos oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego.
  2. Oferta oceniona została według zasad określonych w Zarządzeniu nr 220/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Oferta pozytywnie przeszła ocenę formalną. Pod względem merytorycznym została oceniona przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali ofertę na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.
  3. Liczba punktów przyznanych ofercie: 79,5 (maks.85).
  4. Fundacja Kolos oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego otrzymują dotację w kwocie wnioskowanej: 168 600 zł.
  5. Uzasadnienie: Zarówno Fundacja Kolos, jak i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego posiadają wieloletnie doświadczenie w organizowaniu różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwalifikacje kadr pozwalają stwierdzić, iż zadanie zrealizowane zostanie w sposób profesjonalny. Opis poszczególnych działań, jak również planowana kalkulacja kosztów realizacji zadania przedstawione zostały w sposób szczegółowy i czytelny, nie budzący zastrzeżeń i wątpliwości.
  6. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru oferty.
  7. Umowa o powierzenie realizacji zadania zawarta zostanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
  8. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Podstawa prawna: Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

                                                                    

Burmistrz Miasta Zielonka
                  / - /
Kamil Michał Iwandowski

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: