Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Raport z konsultacji dot. budynku przy ul. Kolejowej 11

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących sposobu użytkowania budynku gminnego położonego przy ul. Kolejowej 11

Konsultacje rozpoczęły się w dniu publikacji ogłoszenia Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 sierpnia 2019 r. o ich przeprowadzeniu. Trwały do dnia 20 sierpnia 2019 r. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat sposobu wykorzystania budynku gminnego przy ul. Kolejowej 11. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka.

I. Akcja informacyjna o prowadzonych konsultacjach

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji umieszczone było na stronie internetowej www.zielonka.pl, na stronie miasta na facebooku, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka oraz tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

II. Działania podjęte w ramach konsultacji oraz zastosowane narzędzia konsultacyjne

Osoby i podmioty biorące udział w konsultacjach w przedmiotowej sprawie miały możliwość wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w następujący sposób:

a) w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji i złożenia go w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka lub przesłania go na adres Urzędu Miasta Zielonka;

b) w formie elektronicznej na formularzu konsultacyjnym i przesłania go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres .

III. W ramach konsultacji wpłynęły 4 opinie mieszkańców i podmiotów. Wykaz opinii przedstawia poniższa tabela.

L.P.

Data

Autor/podmiot zgłaszający opinię

Treść opinii/pomysłu na przeznaczenie budynku przy ul. Kolejowej 11

1.

09.08.2019

Katarzyna Szczepańska

- Organizowanie wystaw twórczości lokalnych artystów z możliwością zakupu dzieł;

- Organizowanie kameralnych koncertów

- Organizowanie możliwości prezentacji sektora biznesu w Zielonce (ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowej działalności gospodarczej)

- pozostawienie przeznaczenia budynku na ekspozycję muzealnej dotyczącą historii Zielonki

2.

19.08.2019

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki

Organizacja w ramach konsultacji przesłała obszerną koncepcję przyszłego użytkowania budynku. Propozycja dotyczy zachowania muzealno-wystawienniczego charakteru oficyny.

I. Część historyczna

1. Ekspozycja dotyczyć będzie historii Zielonki od XVI wieku do dziś.

2. Wystawa będzie się mieścić w dwóch salach, w których wcześniej były wystawy dotyczące Lotniska Zielonka i Armii Krajowej w Zielonce.

3. Ekspozycja będzie się składać z prezentacji wybranych tematów takich jak:

- pierwsze osady na obszarze dzisiejszej Zielonki

- Zielonka – Letnisko

- Schronisko Emerytowanych Nauczycielek

- Zielonka w okresie międzywojennym

- Lotnisko Zielonka

- Armia Krajowa w Zielonce

- Zielonka od 1945 roku do dziś

- Straż Pożarna

- Kościoły, kaplice, domy zakonne

- Wybitne osoby związane z Zielonką

4. Opisy, zdjęcia i mapy prezentowane będą na planszach, podobnie jak na wystawie Lotnisko Zielonka. Eksponaty ( radiostacja AK, kronika pani Elert i inne) będą prezentowane w gablotach.

5. Wykorzystany zostanie między innymi materiał fotograficzny zawarty w Archiwum Zielonki. W miarę możliwości wykorzystana zostanie także część istniejących plansz pochodzących z poprzednich wystaw.

6. Poszczególne tematy (stanowiska) opracowywane będą przez kilku różnych autorów. Wystawa będzie prezentować te tematy w sposób syntetyczny. Ewentualna, szersza prezentacja poszczególnych zagadnień będzie miała postać wystaw czasowych i wykładów.

I. Część wystawiennicza - Zielonkowski Salonik Kulturalny

Do końca sierpnia w Zielonkowskim Saloniku Kulturalnym prezentowane jest malarstwo Marty i Władysława Koch. Na okres po wakacjach Towarzystwo przewiduje tam:

- wystawę prac pana Mariana Kostrzewy;

- wystawę fotografii koła naukowego studentów UKSW – Cmentarze pow. Tarnopolskiego na Ukrainie, prezentowaną przez dr. Bartłomieja Gutowskiego;

- wystawę grafiki Leszka Wyczółkowskiego;

- wystawę fotografii młodego mieszkańca Zielonki, Adama Steckiego;

-wystawa rysunków i fotografii Barbary Molickiej po rocznym pobycie stypendialnym na Taiwanie;

- w okresie Bożego Narodzenia wystawę ludowych szopek ze znajdujących się w Zielonce zbiorów etnograficznych Violetty i Artura Bieszczadów;

- krótkie wystawy twórczości mieszkańców Zielonki;

- kilka prelekcji historycznych, (m.in.

Artura Bieszczada – seria wykładów o latach 1980 – 1981 w Polsce oraz Satyra polityczna i historia Polski na znaczkach podziemnej Solidarności; Pawła Jasiewicza – Czy Volta wynalazł ogniwo – bateria z I w.)

- Spotkanie zielonkowskiej młodzieży z Barbarą Molicką i z grupą młodzieży, beneficjentów zagranicznych stypendiów;

- pokazy slajdów podróżniczych, między innymi:

Magdaleny Hniedziewicz – Sycylia – historia starożytnej i średniowiecznej Europy w pigułce.

Wiesławy Wierzchowskiej – Grecja i jej bogowie – skąd się wzięli? Prezentacja książki i pokaz slajdów.

- prezentacje prac uczniów szkół zielonkowskich, powstałych w wyniku konkursów ogłaszanych we współpracy z TPZ, między innymi konkursu turystycznego dla uczniów klas III i IV, Moja trasa wycieczkowa w Zielonce.

3.

19.08.2019

Paweł Jasiewicz

1. Kontynuacja podziału budynku na część wystawienniczą i historyczną;

2. Budynek powinien stanowić małe centrum kultury, będące częścią Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce;

3. Kontynuacja akcji wymiany książek;

4. Przygotowanie wystaw - niektóre propozycje:

- Zielonka w czasach II wojny światowej,

- Twórczość artystyczna Mariana Kostrzewy,

- Fotografie Adama Stenckiego,

- Cmentarze polskie powiatu tarnopolskiego na Ukrainie,

Grafiki i zdjęcia z pobytu na Tajwanie Barbary Molickiej,

- Szopki bożonarodzeniowe. 

5. Wykłady i prezentacje, m.in:

- O Wolnomularstwie Narodowym i Towarzystwie patriotycznym w 200. Rocznicę ich założenia;

- Sycylia - historia starożytnej i średniowiecznej Europy w pigułce,

- Grecja w obrazach i jej mitologia,

- czy Volta był wynalazcą ogniwa elektrycznego;

6. Spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną;

7. Spotkanie młodzieży szkół zielonkowskich z grupą beneficjentów stypendiów zagranicznych;

8. Zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkół podstawowych - nieodpłatne zajęcia powtórzeniowe

4.

20.08.2019

Mateusz Wyczółkowski

Miejsce spotkań artystów plastyków; czasowe wystawy prac lokalnych artystów (malarzy i rzeźbiarzy)

IV. Stanowisko Burmistrza Miasta Zielonka wobec zebranych opinii

Cztery propozycje, które wpłynęły do Urzędu Miasta Zielonka w ramach przedmiotowych konsultacji, nie wykluczają się wzajemnie. W każdej z nich budynek położony przy ul. Kolejowej 11 stanowi rodzaj centrum kulturalnego, w którym będą odbywały się wystawy lokalnych artystów, ekspozycje historyczne, wykłady, prelekcje.

Do końca 2019 roku planowana jest kontynuacja działań prowadzonych w oficynie przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki we współpracy z panem Pawłem Jasiewiczem. Proponowane przez stowarzyszenie wystawy i prelekcje odbędą się zgodnie z planem. Jeszcze w tym roku nadzór i opieka merytoryczna nad oficyną zostaną przekazane Ośrodkowi Kultury i Sportu, które to rozwiązanie proponowane jest w ramach konsultacji przez p. Pawła Jasiewicza.

W dniu 19 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie burmistrza z chętnymi mieszkańcami i podmiotami, które chciały podjąć dyskusję dotyczącą przyszłości oficyny muzealnej. Podczas spotkania przedstawiono kilka koncepcji, które będą poddane analizie. Plany dotyczące ewentualnego remontu czy rozbudowy oficyny wymagają znacznych nakładów finansowych, dlatego wszelkie propozycje w tym zakresie zostaną rozpatrzone przez Radę Miasta Zielonka.

Burmistrz Miasta Zielonka
/ - /
Kamil Michał Iwandowski

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: