Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozstrzygnięto konkurs ofert na działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

15 marca 2018r.

WS.524.1.2018

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
realizacji zadania publicznego  
pt. „Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych”,
ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2018r. przez Burmistrza Miasta Zielonka

  1. Na konkurs „Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych” wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.

  2. Oferta oceniona została według zasad określonych w Zarządzeniu nr 146/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Oferta pozytywnie przeszła ocenę formalną. Pod względem merytorycznym została oceniona przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali ofertę na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.

  3. Liczba punktów przyznanych ofercie: 64,5 (maks.85).

  4. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki otrzymuje dotację w kwocie 3 000 zł.

  5. Uzasadnienie: Oceniając złożoną ofertę Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę zgodność z tematem konkursu, zapotrzebowanie społeczne na realizację zadania, analizę planowanej kalkulacji kosztów oraz liczbę mieszkańców Zielonki, którzy wezmą udział w projekcie.

  6. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru oferty.

  7. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram i zaktualizowaną kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania, stosownie do przyznanej kwoty dotacji, w terminie do 22 marca 2018r. Formularze, na których należy przygotować zaktualizowane informacje dostępne są na stronie www.zielonka.pl, w dziale „Organizacje pozarządowe – Programy współpracy, dokumenty, formularze”. Umowa zostanie  zawarta niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Jeżeli ww. dokumenty nie zostaną dostarczone, jest to równoznaczne z rezygnacją oferenta z realizacji zadania.

  8. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna:
Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Zielonka
             /-/
Grzegorz Dudzik

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: