Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

dot. Trybu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Powołanie obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy art. 182 § 1-10 Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz przepisy Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. Nr 30, poz. 345)

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię poświadcza upoważniony pracownik Urzędu Miasta, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

Do składu obwodowej komisji wyborczej zgłasza się po jednym kandydacie komitetu wyborczego nie później niż w 23 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00

Kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców Gminy Zielonka

Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej

Zgłoszenia należy składać w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka w pokoju Nr 303, III piętro w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00.

Druki zgłoszeń kandydatów można pobrać w pokoju Nr 303, III piętro.

Ponadto dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielonka jako załącznik do niniejszej informacji oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zielonka w pokoju Nr 303 lub telefonicznie pod nr (22) 761-39-28

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: