Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej - wypełnij ankietę

Gmina Zielonka wychodząc naprzeciw nowej perspektywie wydatkowania środków z Unii Europejskiej i przygotowując się do możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na nowe inwestycje w Zielonce, przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka, stanowiącego element Strategii ZIT WOF”. Podstawą do opracowania tego dokumentu strategicznego jest stworzenie gminnej bazy danych oraz inwentaryzacja źródeł emisji gazów cieplarnianych na terenie Zielonki.

Mając na względzie jak najlepsze opracowanie ww. Planu zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety z prośbą o udzielenie informacji dotyczących m.in. powierzchni użytkowej Państwa obiektów oraz rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw..

Dowiedz się więcej o Planie gospodarki niskoemisyjnej...

Przekazanie tych informacji będzie możliwe poprzez:

- wypełnienie ankiety zamieszczonej w wersji elektroniecznej TUTAJ
- wypełnienie ankiety dostępnej w holu głównym Urzędu Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 oraz Filii Urzędu Miasta przy ul. Staszica 56
- wypełnienie ankiety przy pomocy ankieterów firmy WGS84 Polska Sp. z o.o. odpowiedzialnej za przeprowadzenie ankietyzacji na terenie miasta.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, dla nas natomiast stanowi ważną informację o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji.
Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do lepszego rozpoznania i zdiagnozowania potrzeb naszego miasta oraz zaplanowania właściwej gospodarki niskoemisyjnej.

Ponadto możliwość pozyskania środków finansowych w kolejnych latach (dla projektów gminnych oraz projektów planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa i mieszkańców)  z funduszy unijnych, Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji tj. m.in. termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i instalacje odnawialnych źródeł energii uzależniona jest w dużej mierze od pozyskania od Państwa, za pośrednictwem ankiet, informacji o aktualnym sposobie gospodarowania energią oraz planach modernizacyjnych w tym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących wypełnienia ankiety, proszę o kontakt z wybranym przez Gminę Zielonka Wykonawcą zadania tj. firmę:
WGS84 Polska Sp. z o.o.
tel. (22) 670-24-29, e-mail:
lub o kontakt z Urzędem Miasta pod nr tel. (22) 761 39 06

Za współpracę przy opracowaniu powyższego dokumenty wszystkim Mieszkańcom serdecznie dziękujemy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: