Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Konsultacje Programu współpracy z NGO na 2019 rok/ Informacja o przebiegu konsultacji

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym dokumentem i wnoszenia uwag w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres .

Konsultacje trwają od 6 do 17 października 2018r.

Wszystkie uwagi, które zostaną zebrane w procesie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Zielonka. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół, który w terminie do 24 października 2018r. zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta Zielonka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka.

Dokument został przekazany również do Zespołu konsultacyjno-doradczego w zakresie pożytku publicznego celem zaopiniowania, jak również przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie Zielonki.

Aktualizacja informacji z dnia 15.10.2018:

Po konsultacji projektu programu z Zespołem konsultacyjno-doradczym w zakresie pozytku publicznego, zwiększono środki przeznaczone na realizację dwóch zadań publicznych:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej + 20 000 = 380 000 zł

2. Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków + 10 000 = 15 000 zł.

18.10.2018r. - INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: