Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2021 roku

 

 

 

 Zarządzenie nr 5/21
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2021 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i uchwały nr IV/23/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego gminy Zielonka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2021 roku”.
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Zielonka w sprawie projektu przedmiotowej uchwały.

§2

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 8 stycznia 2021 r.
  2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 22 stycznia 2021 r.
  3. Konsultacje będą miały formę wyrażania opinii, uwag, wniosków, sugestii na piśmie oraz przesyłania ich do Urzędu Miasta Zielonka pocztą elektroniczną.
  4. Wszystkie uwagi, które zostaną zebrane w procesie konsultacji, będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Zielonka, a podmioty, które wezmą udział w konsultacjach otrzymają informację zwrotną w sprawie rozpatrzenia ich uwag.
  5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka.
  6. Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół, który wraz z projektem uchwały przedłożony zostanie Radzie Miasta Zielonka.

§3

Projekt uchwały, o której mowa w §1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Zielonka
            / - /
Kamil Michał Iwandowski

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: