Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Propozycja zmiany obwodów szkolnych w Zielonce

We wtorek  17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta Zielonka odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. wdrażania reformy oświaty, powołanego zarządzeniem Burmistrza Grzegorza Dudzika. Na spotkaniu wypracowano propozycję podziału miasta na nowe obwody szkolne z uwzględnieniem nowej szkoły podstawowej i zaproponowano badanie ankietowe dotyczące uczniów klas trzecich i szóstych.

Uczestnicy spotkania:  radni, dyrektorzy i nauczyciele szkół w Zielonce, przedstawiciele rad rodziców z poszczególnych szkół,  przedstawiciele Urzędu Miasta Zielonka,  pozytywnie zaopiniowali projekt Uchwały Rady Miasta niezbędnej do  dostosowania istniejącej struktury oświatowej w Zielonce do  wprowadzanej reformy oświaty w Polsce.  

Zgodnie z projektem uchwały na terenie Miasta Zielonka planuje się utworzenie czwartej szkoły podstawowej w budynku istniejącego gimnazjum. W skład planowanej nowej szkoły od 1 września 2017 r. wejdą: klasy drugie i trzecie uczniów gimnazjalnych, którzy dokończą edukację na tym etapie kształcenia, oraz nowe zgodne z obwodem oddziały przedszkolne (zwane „zerówkami”) i klasy pierwsze. Uczestnicy spotkania uzgodnili też zmiany obwodów szkół podstawowych na terenie miasta Zielonka zgodnie z załączoną mapą.

Mając na uwadze konieczność rozpoznania potrzeb mieszkańców miasta Zielonka w sprawie utworzenia w budynku istniejącego gimnazjum (czyli w Szkole Podstawowej nr 4) dodatkowo klasy czwartej i siódmej, zebrani zdecydowali się na przeprowadzenie wstępnego badania sondażowego wśród rodziców uczniów obecnych klas trzecich i szóstych zielonkowskich szkół. Wzór ankiety w załączeniu.

Ankiety zostaną przekazane rodzicom w szkołach a ich zwrot nastąpi za pośrednictwem wychowawców w macierzystych szkołach. Ankiety będą zbierane tylko do końca stycznia 2017 r.

Pragniemy też zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z dnia 11stycznia 2017r Poz.60 zobacz ustawę) oraz obecnymi jej interpretacjami nie będzie możliwości przenoszenia do oddziałów na innych poziomach klas niż wymienione powyżej..

Zespół ds. wdrażania oświaty

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: