Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Posiedzenia komisji Rady Miasta Zielonka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. 1Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zielonka za rok 2020.
 3. Omówienie informacji o stanie Miasta Zielonka na dzień 31 grudnia 2020 r.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/
Renata OchocińskaUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się wspólne posiedzenie:
Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu;
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta;
Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu;
Komisji Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Dyskusja na temat dofinansowania przez Miasto Zielonka zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul Lipowa i ul. Wolności w Zielonce”.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji
/-/
Tomasz Wołujewicz

Przewodniczący Komisji Budżetu
/-/
Tadeusz Szklarski

Przewodnicząca Komisji Społecznej
/-/
Joanna Nicole-Urbanowicz

Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/
Sławomir Moczarski

Przewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji
/-/
Piotr Pietruszka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/
Renata OchocińskaUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie petycji RM.152.2.2021.
 3. Rozpatrzenie petycji RM.152.3.2021.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/
Piotr Pietruszka

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: