Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Obwieszczenie dotyczące projektu uchwały krajobrazowej

Przed nami kolejny etap procedowania projektu uchwały krajobrazowej. Projekt ten zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Będzie to czas, w którym formalnie będą mogli Państwo zgłaszać swoje uwagi do projektu, o czym szczegółowo informuje poniższe obwieszczenie. Zapraszamy również do dyskusji o przedmiotowym projekcie podczas spotkania, które zaplanowane jest 9 lutego 2021 r.

Czym jest uchwała krajobrazowa i czemu ma służyć?

Uchwała krajobrazowa jest dokumentem regulującym umieszczanie w miejskiej przestrzeni elementów wpływających na jego wizerunek i ład przestrzenny, są to: reklamy, szyldy, ogrodzenia i obiekty małej architektury, np.: ławki, place zabaw. Uchwała opisuje też ich typy, gabaryty, a w niektórych przypadkach nawet kolory. Jest to swego rodzaju instrukcja obsługi wskazująca co, jak i gdzie można umieszczać w mieście.

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Zielonka

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) oraz art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Zielonka.

Projekt uchwały wyłożony zostanie od dnia 04 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, w godzinach pracy Urzędu, z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (22) 761-39-49, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Kodeks krajobrazowy”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami odbędzie się w dniu 09 lutego 2021 r. (wtorek), o godz.17.00 w formie online w aplikacji Zoom.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są o wysłanie do dnia 09 lutego do godz. 15.00 wiadomości e-mailowej na adres o następującej treści:

  1. temat: „dyskusja publiczna Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka”,
  2. treść wiadomości: „zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”, podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej.

W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mailową otrzymają Państwo link do dyskusji prowadzonej za pomocą aplikacji Zoom wraz z instrukcją obsługi.

Zgodnie z art. 37b pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. do Burmistrza Miasta Zielonka:

  1. pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  2. za pomocą elektronicznych środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 8c z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.zielonka.pl/strona-273-ochrona_danych_osobowych.html

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: