Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA z dnia 09 kwietnia 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania Ulice w obwodzie głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Osiedle „Poligon” Wyszyńskiego 7 blok od nr 1 do nr 22 Miejskie Przedszkole Nr 5,
Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7
(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)
2 Obszar ograniczony: ul. Armii Krajowej do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego do granicy miasta, granicą miasta do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do linii kolejowej Zielonka-Warszawa Rembertów, linią kolejową do ul. Armii Krajowej oraz Osada Gajówka i ul. Mokry Ług Akacjowa, Armii Ludowej od nr 45 do nr 57A nieparzyste i od nr 46 do nr 48 parzyste, Bankowa, Brzozy-Brzeziny, Kasztanowa, Klonowa, Kresowa, Leszczynowa, Mokry
Ług, Osada Gajówka, Paderewskiego od nr 51 do nr 111A nieparzyste i od nr 64 do nr 132 parzyste, Przylesie, Rolna, Sosnowa, Waryńskiego od nr 39 do nr 59 nieparzyste
i od nr 44 do nr 52 parzyste, Wilsona od nr 63 do nr 113 nieparzyste i od nr 42 do nr 78 parzyste, Wojska Polskiego od nr 40 do nr 82 parzyste, Wrzosowa od nr 25 do nr 69
nieparzyste i od nr 32 do nr 96 parzyste.
Szkoła Podstawowa Nr 3,
Zielonka, ul. Wilsona 34/36
(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)
3 Obszar ograniczony: ul. Wyszyńskiego od linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka do nr 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej do linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową Warszawa Rembertów-Zielonka do ul. Wyszyńskiego oraz Osiedle „Wituś”  1 Maja, 11 Listopada, Armii Krajowej, Armii Ludowej od początku do nr 43 nieparzyste i od początku do nr 44 parzyste, Brzozowa, Buczka, Czwartaków, Focha, Jagodowa,
Jarzębinowa, Jesionowa, Malinowa, Małcużyńskiego, Okrzei, Olimpijska, Paderewskiego od początku do nr 45 nieparzyste i od początku do nr 60 parzyste, Piłkarska, Plac
Maratończyków, Poziomkowa, Sprinterska, Tenisowa, Waryńskiego od początku do nr 35 nieparzyste i od początku do nr 42A parzyste, Wilsona od początku do nr 57A
nieparzyste i od początku do nr 40A parzyste, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 13 nieparzyste i od początku do nr 38 parzyste, Wrzosowa od nr 1 do nr 23A nieparzyste i od nr
2 do nr 30 parzyste, Wyszyńskiego od nr 9 do nr 47 nieparzyste.
Szkoła Podstawowa Nr 3,
Zielonka, ul. Wilsona 34/36
(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)
4 Obszar ograniczony: ul. Kolejową od linii kolejowej Warszawa-
Białystok do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego (nr parzyste)
od ul. Kolejowej do ul. Leśnej, ul. Leśną do linii kolejowej
Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową Warszawa-
Białystok do ul. Kolejowej
 Asnyka, Chopina od początku do nr 43 nieparzyste i od początku do nr 46B parzyste, Kilińskiego od nr 37 do nr 95 nieparzyste i od nr 34 do nr 94 parzyste, Kochanowskiego,
Kolejowa od nr 10 do nr 78 parzyste, Kołłątaja od nr 25 do nr 87 nieparzyste i od nr 20 do nr 68 parzyste, Kopernika, Leśna od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 3 do nr 21
nieparzyste, Mickiewicza od nr 31 do nr 77 nieparzyste i od nr 24 do nr 80 parzyste, Moniuszki, Sienkiewicza od nr 27 do nr 67 nieparzyste i od nr 18 do nr 58 parzyste,
Skargi, Skorupki od nr 29 do nr 41 nieparzyste i od nr 34 do nr 48 parzyste, Staszica, Szkolna, Tuwima, Wyszyńskiego od nr 34 do nr 88 parzyste, Zapolskiej, Żwirki i
Wigury.
 Szkoła Podstawowa Nr 1,
Zielonka, ul. Staszica 56
5 Obszar ograniczony: ul. Słowackiego do ul. Łukasińskiego do ul. Długosza, ul. Długosza do ul. Poniatowskiego, ul.
Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do ul. Kolejowej, ul Kolejowa od nr 65 nieparzyste, ul. Kolejową do linii kolejowej Warszawa-Białystok
 Bajkowskiego, Długosza, Fredry, Janikowskiego, Kilińskiego od nr 1 do nr 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 30 parzyste, Kolejowa od nr 9 do nr 65 nieparzyste, Kołłątaja od nr 1
do nr 19, Kosynierów, Kraszewskiego, Literacka, Łukasińskiego, Mickiewicza od nr 1 do nr 29 nieparzyste i od nr 2 do nr 20 parzyste, Niecała, Poniatowskiego od początku
do nr 43 nieparzyste i od nr 2 do nr 36A parzyste, Sienkiewicza od nr 1 do nr 21A nieparzyste i od nr 2 do nr 14C parzyste, Skorupki od nr 1 do nr 25 nieparzyste i od nr 2 do
nr 28 parzyste, Słowackiego nr 3/5, Wyszyńskiego od nr 8 do nr 28 parzyste.
 Miejski Ośrodek Zdrowia,
Zielonka, ul. Mickiewicza 18
(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)
6 Obszar ograniczony: ul. Słowackiego od ul. Łukasińskiego, linią kolejową Warszawa-Białystok do granicy miasta, granicą miasta do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego do ul. Długosza, ul. Długosza do ul. Łukasińskiego, ul. Łukasińskiego do ul. Słowackiego oraz Osada Rybakówka  Dziennikarska, Jerzego Bartnika „Magika”, Korczaka, Leona Szymańskiego „Kuli”, Mostowa, Osada Rybakówka, Ossowska, Południowa, Poniatowskiego od nr 45 do nr 105
nieparzyste i od nr 38 do nr 62 parzyste, Północna, Rencistów, Słoneczna, Słowackiego od nr 1 do nr 3 nieparzyste i od nr 4 do końca parzyste, Turowska, Wąska, Wschodnia,
Zielone Łąki.
 Miejskie Gimnazjum,
Zielonka, ul. Łukasińskiego 1/3
(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)
7 Obszar ograniczony: ul. Wolności do granicy miasta, granicą
miasta do linii kolejowej Białystok-Warszawa, linią kolejową
Białystok-Warszawa do rzeki Długiej, rzeką Długą do ul.
Lipowej, ul. Lipową od rzeki Długiej do ul. Wolności
Dębowa, Lipowa od nr 1 do nr 1C nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste, Pogodna, Przemysłowa, Wolności 2 blok od nr 2 do nr 24A.  Urząd Miasta,
Zielonka, ul. Lipowa 5
(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)
8 Obszar ograniczony: granica miasta Zielona-Marki do ul. Prostej, ul. Prostą do granicy miasta, granicą miasta do ul. Wolności, ul. Wolności do ul. Powstańców, ul. Powstańców do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego (nr nieparzyste) do granicy miasta Aleja Piłsudskiego od nr 3 do nr 15A nieparzyste, Bema, Chodkiewicza, Dąbrowskiego, Długa, Kościuszki od nr
1 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 8 parzyste, Krótka, Krzywa, Młodzieżowa, Nauczycielska, Podleśna, Powstańców nr 4, Prosta, Reja, Sobieskiego, Sowińskiego,
Szczęśliwa, Traugutta, Wesoła, Wolności od nr 1 do nr 29 nieparzyste.
Szkoła Podstawowa Nr 2,
Zielonka, ul. Powstańców 3
9 Obszar ograniczony: ul. Powstańców do ul. Lipowej, ul. Lipową do rzeki Długiej, rzeką Długą do Al. Piłsudskiego, Al.
Piłsudskiego do ul. Powstańców
Aleja Piłsudskiego od nr 17 do nr 23 nieparzyste, Baśniowa, Górna, Kościuszki od nr 13 do nr 23B nieparzyste i od nr 12 do nr 20 parzyste, Nadrzeczna, Obrońców
Westerplatte, Powstańców od nr 1 do nr 3 nieparzyste i od nr 5 do końca, Syreny, Wspólna, Żabia.
Szkoła Podstawowa Nr 2,
Zielonka, ul. Powstańców 3
10 Obszar ograniczony: rzeką Długą do linii kolejowej Białystok-
Warszawa, linią kolejową Białystok-Warszawa do granicy miasta Zielonka-Ząbki i granicą miasta Zielonka-Ząbki i granicą miasta Zielonka-Marki do Al. Piłsudskiego do rzeki Długiej
 Aleja Piłsudskiego od nr 25 do nr 33 nieparzyste i od nr 4 do nr 24 parzyste, Ceglana, Cicha, Czereśniowa, Dolna, Drewnicka, Gdyńska, Graniczna, Gromali, Inżynierska,
Jagiellońska, Jagiełłowicza, Kaszubska, Kolejowa od nr 1 do 8, Konopnickiej, Krasińskiego, Kujawska, Kwiatowa, Letnia, Letniskowa, Lipowa od nr 3 do nr 3D nieparzyste i
od nr 12 do nr 20 parzyste, Mała, Marecka, Mazowiecka, Mazurska, Obrońców Warszawy, Ogrodowa, Piastowska, Pogonowskiego, Polna, Pomorska, Prusa, Przesmyk,
Pustelnicka, Radiowa, Różana, Rzeczna, Saperów, Warmińska, Wiejska, Wiosenna, Zachodnia, Zaciszna, Zagłoby, Zaułek.
 Zespół Szkół,
Zielonka,ul. Inżynierska 1
11 Dom Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29-Obwód zamknięty Dom Pomocy Społecznej w Zielonce
ul. Poniatowskiego 29 – Obwód zamknięty
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
ul. Poniatowskiego 29

*UWAGA:

  1. Wyborcy do dnia 27 kwietnia 2015 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego) .
    Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się wszystkie obwodowe komisje wyborcze.
  2. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 04 maja 2015 r. mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania ( termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego ).
    Składanie powyższych wniosków odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5.
  3. Wyborcy do dnia 05 maja 2015 r. mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach 7.00-21.00.

Burmistrz Miasta Zielonka

/-/Grzegorz DUDZIK

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: