Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Nabór wniosków o stypendium sportowe na 2021 rok

Burmistrz Miasta Zielonka informuje, iż na podstawie Uchwały Nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych, ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody lub stypendium sportowego na rok 2021. Wnioski można składać do dnia 20 grudnia 2020r.


Warunki otrzymania stypendium


Stypendium sportowe może otrzymać mieszkaniec Zielonki, trenujący w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub w klubie sportowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium  powinna spełnić również warunek uzyskania w ciągu ostatniego roku jednego z następujących wyników sportowych:


1) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
2) udział w Mistrzostwach Świata,
3) udział w Mistrzostwach Europy,
4) zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.


Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik:


- trenujący dyscyplinę, w której działa Polski Związek Sportowy,
- który nie otrzymuje stypendium sportowego z innego źródła
- który nie pobiera wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.


Warunki otrzymania nagrody


Nagroda sportowa może zostać przyznana zawodnikowi, który:


a) jest mieszkańcem Zielonki i trenuje w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub klubie sportowym, lub:
b) nie jest mieszkańcem Zielonki, a trenuje w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub w klubie sportowym, mającym siedzibę na terenie Zielonki.


Nagrodę może otrzymać zawodnik, który uzyskał wysokie wyniki sportowe, jednak nie spełnia kryteriów kwalifikujących go do otrzymania stypendium sportowego.


________________________________________
Przyznanie stypendium sportowego uzależnione będzie od spełnienia przez wnioskodawcę warunków i kryteriów określonych w Uchwale Nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendiów, zawartym w powyższej uchwale.


W 2021 roku stypendia sportowe będą wypłacane w dwóch transzach:


- pierwsza transza w terminie do dnia 20 marca 2021 r.,
- druga transza w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.


Nagrody sportowe będą przyznawane jednorazowo i zostaną wypłacone w terminie do 20 marca 2021 r.


Wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka.


Formularz wniosku o przyznanie stypendium/nagrodę sportową można pobrać z naszej strony lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Zielonka.


Informację o każdej przyznanej nagrodzie i stypendium sportowym, podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia się o tym fakcie podmiot wnioskujący.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: