Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozstrzygnięto konkurs na działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15 stycznia 2021 r.

 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
realizacji zadania publicznego
pt. Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej”,
ogłoszonego w dniu 27 listopada 2020 r. przez Burmistrza Miasta Zielonka.

1. W konkursie „Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej” wpłynęły 3 oferty, złożone przez organizacje: Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści, Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów oraz Stowarzyszenie wsparcia rodziny „Skrzat”.

2. Oferty ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu nr 220/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną. Pod względem merytorycznym zostały ocenione przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali oferty na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.

3. Dotacje do realizacji zadania pt. „Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej” przyznaje się organizacjom według listy rankingowej ofert:

L.P.

Nazwa
oferenta

Nazwa
projektu

Wnioskowana
kwota
(w zł)

Liczba
zdobytych
punktów
(maks.85)

Przyznana kwota dotacji
(w
zł)

1.

Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów

Wsparcie i pomoc
w chorobie – rozwój opieki paliatywnej na terenie Miasta Zielonka

17 000

78,5

16 000

2.

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Zielonka

22 000

78

19 000

3.

Stowarzyszenie wsparcia rodziny „Skrzat”

Pomoc ludziom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej z terenu Miasta Zielonka”

35 000

41,5

0


Uzasadnienie: Dotacje przyznano organizacjom, prowadzącym działalność w zakresie opieki paliatywnej w formie stacjonarnej i domowej. Zasoby kadrowe, jak również wieloletnie doświadczenie oferentów w realizacji opieki hospicyjnej, pozwalają stwierdzić, iż zlecone zadanie wykonane zostanie w sposób profesjonalny.  Współpraca z podmiotami w ubiegłych latach pokazuje, że wśród mieszkańców Zielonki istnieje duże zapotrzebowanie na pomoc osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom w postaci fachowej opieki medycznej, jak również wsparcia psychologicznego i duchowego. Środki w budżecie Miasta Zielonka na realizację zadań w ramach przedmiotowego konkursu nie pozwalają na dofinansowanie projektu, który uplasował się na trzecim miejscu na liście rankingowej. Działania zaproponowane w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie wsparcia rodziny „Skrzat” w dużej mierze pokrywają się z zadaniami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce, jak również funkcjonujących na terenie Zielonki placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

3. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

5. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna:
Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057).

                                                                         

Burmistrz Miasta Zielonka   
              /-/
Kamil Michał Iwandowski

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: