Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
XXIX Sesja Rady Miasta Zielonka

ZAWIADOMIENIE

o XXIX Sesji Rady Miasta Zielonka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Miasta Zielonka, która odbędzie się dnia 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym:
  a) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
  b) Sprawozdanie z zakresu ochrony środowiska i jego zasobów za 2020 rok;
  c) Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Obronnych za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Zielonce za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (Druk Nr 290)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2021. (Druk Nr 291)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2021 – 2029. (Druk Nr 292)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (Druk Nr 293)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pn. Klub Senior+ w Zielonce. (Druk Nr 294)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie osób niepełnosprawnych. (Druk Nr 295)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2021 roku”. (Druk Nr 296)
 12. Zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony www.zielonka.pl

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka

/-/

Gabriela Wiśniewska

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: