Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Pliki do pobrania:
Obwieszczenie dot. obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA z dnia 18 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Numer obwodu

 

Granice obwodu głosowania

 

Ulice w obwodzie głosowania

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

Osiedle „Poligon”

Wyszyńskiego 7 blok od nr 1 do nr 22, Wyszyńskiego 7H

Miejskie Przedszkole Nr 5

Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7 – hol w wejściu głównym,

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

2

Obszar ograniczony: ul. Armii Krajowej do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego od nr 40 do granicy miasta, granicą miasta do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do linii kolejowej Zielonka-Warszawa Rembertów, linią kolejową do ul. Armii Krajowej (bez posesji) oraz Osada Gajówka i ul. Mokry Ług

Akacjowa, Bankowa, Brzozy-Brzeziny, Kasztanowa, Klonowa, Kresowa, Legionów od nr 45 do nr 57A nieparzyste i od nr 46 do nr 48 parzyste Leszczynowa, Mokry Ług, Osada Gajówka, Paderewskiego od nr 51 do nr 111A nieparzyste i od nr 64 do nr 132 parzyste, Przylesie, Rolna, Sosnowa, Waryńskiego od nr 39 do nr 59 nieparzyste
i od nr 44 do nr 52 parzyste, Wilsona od nr 63 do nr 113 nieparzyste i od nr 42 do nr 78 parzyste, Wojska Polskiego od nr 40 do nr 82 parzyste, Wrzosowa od nr 25 do nr 69 nieparzyste i od nr 32 do nr 96 parzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 3,

Zielonka, ul. Wilsona 34/36 –

wejście od ul. 11 listopada

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

3

Obszar ograniczony: ul. Wyszyńskiego od linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka do nr 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej do linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową Warszawa Rembertów-Zielonka do ul. Wyszyńskiego oraz Osiedle „Wituś”

1 Maja, 11 Listopada, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczka, Czwartaków, Focha, Jagodowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Legionów od nr 1 do nr 43 nieparzyste i od nr 2 do nr 44 parzyste, Malinowa, Małcużyńskiego, Okrzei, Olimpijska, Paderewskiego od początku do nr 45 nieparzyste i od początku do nr 60 parzyste, Piłkarska, Plac Maratończyków, Poziomkowa, Sprinterska, Tenisowa, Waryńskiego od początku do nr 35 nieparzyste i od początku do nr 42A parzyste, Wilsona od początku do nr 57A nieparzyste i od początku do nr 40A parzyste, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 13 nieparzyste
i od początku do nr 38 parzyste, Wrzosowa od nr 1 do nr 23A nieparzyste i od nr 2 do nr 30 parzyste, Wyszyńskiego od nr 9 do nr 47 nieparzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 3,

Zielonka, ul. Wilsona 34/36 –

wejście od ul. Wilsona

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

4

Obszar ograniczony: ul. Mickiewicza (bez posesji) od ul. Leśnej do ul. Kolejowej od nr 52 parzyste do ul. Wyszyńskiego,
ul. Wyszyńskiego (od nr 34 do 88 parzyste) do ul. Leśnej i ul. Leśną do ul. Mickiewicza

Chopina od nr 19 do nr 43 nieparzyste i od 28 do nr 46B parzyste, Kilińskiego od nr 37 do nr 95 nieparzyste i od nr 34 do nr 94 parzyste, Kochanowskiego, Kolejowa od nr 52 do nr 78 parzyste, Kołłątaja od nr 25 do nr 87 nieparzyste i od nr 20 do nr 68 parzyste, Leśna od nr 29 do końca nieparzyste, Skorupki od nr 29 do nr 41 nieparzyste i od nr 34 do nr 48 parzyste, Staszica od nr 27 do nr 51 nieparzyste
i od nr 34 do nr 58 parzyste, Szkolna, Wyszyńskiego od nr 34 do nr 88 parzyste, Żwirki i Wigury.

Szkoła Podstawowa Nr 1,

Zielonka, ul. Staszica 56 –

sala lekcyjna nr 21

5

Obszar ograniczony: ul. Kolejową od linii kolejowej Warszawa – Białystok, ul. Kolejową (od nr 10 do nr 50 parzyste) do
ul. Mickiewicza (od nr 22 do 80 parzyste, nr 31 do nr 77 nieparzyste), ul. Mickiewicza do ul. Leśnej, ul. Leśną do ul. Kopernika
i linii kolejowej Warszawa Rembertów – Zielonka, linią kolejową do ul. Kolejowej.

Asnyka, Chopina od nr 1 do nr 17 nieparzyste i od nr 2 do nr 26 parzyste, Kolejowa od nr 10 do nr 50 parzyste, Kopernika, Leśna od nr 3 do nr 21 nieparzyste, Mickiewicza od nr 22 do nr 80 parzyste
i od nr 31 do nr 77 nieparzyste, Moniuszki, Sienkiewicza od nr 18 do nr 58 parzyste i od nr 27 do nr 67 nieparzyste, Skargi, Staszica od nr 2 do nr 28/30 parzyste i od nr 1 do nr 21A nieparzyste, Tuwima, Zapolskiej.

Miejskie Przedszkole Nr 4

Zielonka, ul. Staszica 16 –
hol w wejściu od ul. Moniuszki,

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

6

Obszar ograniczony: ul. Słowackiego (z posesją nr 3/5) do ul. Łukasińskiego (z posesjami: parzyste i nieparzyste) do ul. Długosza,
ul. Długosza (z posesjami: parzyste i nieparzyste) do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego (od nr 1-nr 43 nieparzyste, od nr 2-nr 36A parzyste) do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego (nr 8-nr 28 parzyste) do ul. Kolejowej, ul Kolejową od nr 65 nieparzyste, ul. Kolejową do linii kolejowej Warszawa-Białystok

Bajkowskiego, Długosza, Fredry, Janikowskiego, Kilińskiego od nr 1 do nr 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 30 parzyste, Kolejowa od nr 9 do nr 65 nieparzyste, Kołłątaja od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 18 parzyste, Kosynierów, Kraszewskiego, Literacka, Łukasińskiego, Mickiewicza od nr 1 do nr 29 nieparzyste i od nr 2 do nr 20 parzyste, Niecała, Poniatowskiego od początku do nr 43 nieparzyste i od nr 2 do nr 36A parzyste, Sienkiewicza od nr 1 do nr 21A nieparzyste i od nr 2 do nr 14C parzyste, Skorupki od nr 1 do nr 25 nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste, Słowackiego nr 3/5, Wyszyńskiego od nr 8 do nr 28 parzyste.

Miejski Ośrodek Zdrowia

Zielonka, ul. Mickiewicza 18 – hol główny,

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

7

Obszar ograniczony: ul. Słowackiego od ul. Łukasińskiego, linią kolejową Warszawa-Białystok do granicy miasta, granicą miasta do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego (od nr 46-nr 64 parzyste, od nr 45-nr 105 nieparzyste) do ul. Długosza (bez posesji),
ul. Długosza do ul. Łukasińskiego, ul. Łukasińskiego (bez posesji) do ul. Słowackiego oraz Osada Rybakówka

Dziennikarska, Jerzego Bartnika „Magika”, Januszewicza, Korczaka, Leona Szymańskiego „Kuli”, Mostowa, Osada Rybakówka, Orwida, Ossowska, Południowa, Poniatowskiego od nr 45 do nr 105 nieparzyste i od nr 38 do nr 62 parzyste, Północna, Rencistów, Słoneczna, Słowackiego od nr 1 do nr 3 nieparzyste i od nr 4 do końca parzyste, Turowska, Wąska, Woronieckiego, Wschodnia, Zielone Łąki.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Zielonka, ul. Łukasińskiego 1/3 – hol główny,

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

8

Obszar ograniczony: ul. Wolności do granicy miasta, granicą miasta do linii kolejowej Białystok-Warszawa, linią kolejową Białystok-Warszawa do rzeki Długiej, rzeką Długą do ul. Lipowej, ul. Lipową od rzeki Długiej do ul. Wolności

Dębowa, Lipowa od nr 1 do nr 1C nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste, Pogodna, Przemysłowa, Wolności 2 blok od nr 2 do nr 24A.

Urząd Miasta

Zielonka, ul. Lipowa 5 –

sala konferencyjna,

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

9

Obszar ograniczony: granicą miasta Zielona-Marki do ul. Prostej, ul. Prostą do granicy miasta, granicą miasta do ul. Wolności,
ul. Wolności do ul. Powstańców, ul. Powstańców do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego (nr nieparzyste) do granicy miasta

Aleja Piłsudskiego od nr 3 do nr 15A nieparzyste, Bema, Chodkiewicza, Dąbrowskiego, Długa, Kościuszki od nr 1 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 8 parzyste, Krótka, Krzywa, Młodzieżowa, Nauczycielska, Podleśna, Powstańców nr 4, Prosta, Reja, Sobieskiego, Sowińskiego, Szczęśliwa, Traugutta, Wesoła, Wolności od nr 1 do nr 29 nieparzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zielonka, ul. Powstańców 3 – wejście I, hala sportowa,

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

10

Obszar ograniczony: ul. Powstańców (bez nr 4) do ul. Lipowej, ul. Lipową (bez posesji nr 1, nr 1 a-c nieparzyste, bez posesji nr 2-10 parzyste) do rzeki Długiej, rzeką Długą do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego (od nr 17-nr 23 nieparzyste) do ul. Powstańców

Aleja Piłsudskiego od nr 17 do nr 23 nieparzyste, Baśniowa, Górna, Kościuszki od nr 13 do nr 23B nieparzyste i od nr 12 do nr 20 parzyste, Nadrzeczna, Obrońców Westerplatte, Powstańców od nr 1
do nr 3 nieparzyste i od nr 5 do końca, Syreny, Wspólna, Żabia.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zielonka, ul. Powstańców 3 – wejście E, hol główny,

(Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych)

11

Obszar ograniczony: rzeką Długą do linii kolejowej Białystok-Warszawa, linią kolejową Białystok-Warszawa do granicy miasta Zielonka-Ząbki i granicą miasta Zielonka-Ząbki i granicą miasta Zielonka-Marki do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego do rzeki Długiej

Aleja Piłsudskiego od nr 25 do nr 33 nieparzyste i od nr 4 do nr 24 parzyste, Ceglana, Cicha, Czereśniowa, Dolna, Drewnicka, Gdyńska, Graniczna, Gromali, Inżynierska, Jagiellońska, Jagiełłowicza, Kaszubska, Kolejowa od nr 1 do 8, Konopnickiej, Krasińskiego, Kujawska, Kwiatowa, Letnia, Letniskowa, Lipowa od nr 3 do nr 3D nieparzyste i od nr 12 do nr 20 parzyste, Mała, Marecka, Mazowiecka, Mazurska, Obrońców Warszawy, Ogrodowa, Piastowska, Pogonowskiego, Polna, Pomorska, Prusa, Przesmyk, Pustelnicka, Radiowa, Różana, Rzeczna, Saperów, Warmińska, Wiejska, Wiosenna, Zachodnia, Zaciszna, Zagłoby, Zaułek.

Zespół Szkół

Zielonka, ul. Inżynierska 1 –

hol w wejściu głównym,

12

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,

ul. Poniatowskiego 29-Obwód zamknięty

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce

ul. Poniatowskiego 29 – Obwód zamknięty

Dom Pomocy Społecznej
w Zielonce,

ul. Poniatowskiego 29

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Zielonka najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Miasta Zielonka

/-/Grzegorz Dudzik

                                         

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: