Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Wspieramy lokalne organizacje pozarządowe

Miasto Zielonka wspiera lokalne organizacje społeczne,

blisko 1 mln zł przekażemy z budżetu Zielonki w 2021 roku na ich działania.

Dobiega końca zawieranie umów o dotację z organizacjami pozarządowym, które pozyskały środki w konkursach Burmistrza Miasta Zielonka, rozstrzygniętych w połowie stycznia. W ramach konkursu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przyznano 11 dotacji na łączną kwotę 380 00 zł. Dofinansowano w ten sposób działalność lokalnych klubów sportowych, prowadzących sekcje sportowe dla dzieci i młodzieży z Zielonki.

W konkursie „Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej” przyznano dotacje hospicjom pełniącym opiekę paliatywną nad mieszkańcami Zielonki. Stacjonarne wołomińskie Hospicjum Opatrzności Bożej otrzymało wsparcie w kwocie 19 000 zł, natomiast Ośrodek Hospicjum Domowe z ul. Tykocińskiej w Warszawie - w kwocie 16 000 zł. Hospicja przeznaczają dotacje przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego, jak również wynagrodzenia pracowników.

Rozstrzygnięto ponadto konkurs na działania wspierające rodzinę, w którym dofinansowano prowadzenie Klubu Mamy i Taty w Zielonce, które to zadanie realizuje Fundacja Mamy Wołomin.

W tym roku fundacja otrzymała od Miasta Zielonka dotację w kwocie 10500 zł. Dofinansowanie otrzymała też Fundacja Bezpieczny Przedszkolak Bezpieczny Uczeń, która poprowadzi w zielonkowskich przedszkolach warsztaty na temat zagrożeń związanych z przemocą i substancjami psychoaktywnymi. Miasto przeznaczyło na ten cel dotację w kwocie 4500 zł .

Na początku tego roku Burmistrz Miasta Zielonka zawarł również dwie umowy wieloletnie z organizacjami prowadzącymi od wielu lat zadania działania długofalowe na terenie miasta. Fundacja Kolos wygrała konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych. Fundacja prowadzi świetlice dla dzieci potrzebujących szeroko pojętego wsparcia w trzech zielonkowskich szkołach podstawowych. Oprócz funkcji opiekuńczej w postaci wsparcia w odrabianiu lekcji, czy zapewnieniu poczęstunku dla dzieci, świetlice pełnią też funkcję socjoterapeutyczną; prowadzone są tam zajęcia z psychologami i terapeutami, obejmującymi opieką nie tylko dzieci, ale także ich rodziny. Miasto Zielonka przeznaczyło w tym roku na prowadzenie trzech placówek 250 tysięcy złotych. Umowę o dotację zawarto na kolejne 3 lata.

Drugim zadaniem wieloletnim jest opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce, mieszczącym się przy ul. Krzywej 18. Punkt od kilku lat prowadzony jest przez Zielonkowskie Forum Samorządowe, które koordynuje pracę kilkudziesięciu wolontariuszy, odwiedzających psi azyl. ZFS prowadzi zbiórki karmy oraz wyposażenia punktu, współpracuje również z lekarzem weterynarii oraz dba o czystość i estetykę ośrodka. W poprzednich latach Zielonkowskie Forum Samorządowe otrzymywało na ten cel dotację w kwocie 95 000 zł rocznie; w tym roku dotację zwiększono do 125 000 zł. Umowa zawarta jest do końca 2023 roku.

W styczniu Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych. Obejmują one działania z zakresu pielęgnowania kultury i tradycji, działania na rzecz osób starszych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert upływa 22 lutego. W kwietniu, jeżeli sytuacja związana z pandemią na to pozwoli, ogłoszony zostanie ponadto konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: